Oferta firmy Frapol została poszerzona o przeciwpożarowe klapy odcinające V330M o odporności EI 120 (ve i↔o) S. Są przeznaczone do zabezpieczania obiektów przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacji oraz klimatyzacji poprzez automatyczne lub zdalne odcięcie instalacji od strefy objętej pożarem.

Nowość w ofercie Frapol - przeciwpożarowa klapa odcinająca V330M

Klapy montowane są na granicach stref pożarowych, a także w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez oddzielenia przeciwpożarowe. Nowy produkt dostępny jest w szerokościach 150-800mm, wysokościach 200-500mm oraz standardowej długości 330mm (opcjonalnie 500mm). Klapy mogą być montowane w przegrodach pionowych o minimalnej grubości 115mm, wykonanych z betonu, bloczków komórkowych lub murowanych z cegły pełnej. 

Zalety klapy V330M:

  • duża powierzchnia efektywna,
  • niska waga (od 4,2 kg),
  • obniżony spadek ciśnienia,
  • niskie szumy własne klapy,
  • znaczniki na korpusie ułatwiające usytuowanie klapy w osi przegrody,
  • możliwość zamówienia klapy w wydłużonej obudowie,
  • badane według najnowszych norm.

Istnieje możliwość zamówienia klapy V330M w trzech wariantach wykonania:

Wariant HO - podstawowy wariant klapy z ręcznie otwieraną i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na lutowanym termoelemencie. Rozlutowanie pod wpływem przekroczenia temperatury 70oC powoduje zamknięcie się klapy odcinającej.

Wariant HE - podstawowy wariant klapy HO rozbudowany o mikroprzełącznik umieszczony na klapie, umożliwiający sygnalizowanie położenia przegrody odcinającej lub inne wykorzystanie w układach sterowania (np. wyłączenie wentylatora w przypadku zamknięcia się klapy). Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania dwóch mikroprzełączników.

Wariant ER – wariant klapy z siłownikiem elektrycznym Belimo ze sprężyną powrotną. Siłowniki te mogą być zasilane napięciem 24V AC/DC lub 230V AC. W układzie zasilania siłownika stosowany jest wyzwalacz termoelektryczny. Siłownik, po podaniu napięcia, utrzymuje przegrodę klapy w pozycji otwartej. Po zaniku napięcia lub zadziałaniu wyzwalacza wskutek przekroczenia temperatury 72°C, przegroda zamyka się i pozostaje w tej pozycji. 

 

Dowiedz się więcej