Zobacz nowe, naścienne rekuperatory z odzyskiem ciepła LOSSNAY VL-50 / VL-100 w ofercie firmy WIENKRA.

NOWOŚĆ: Naścienne rekuperatory z odzyskiem ciepła Mitsubishi Electric

Głównymi zaletami systemów rekuperacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych są: elastyczny montaż do ścian zewnętrznych oraz szybka instalacja. W zależności od modelu wystarczy wywiercić jeden lub dwa otwory w murze, w którym montowane są krótkie kanały powietrzne. Przez te kanały zużyte powietrze odprowadzane przepływa na zewnątrz, a świeże powietrze jest mechanicznie tłoczone do pomieszczenia lub rekuperatora. Ciepło powietrza odprowadzanego jest przenoszone na świeże i przefiltrowane powietrze dostarczane z zewnątrz.

 

Zalety systemu rekuperacyjnego:

  • Oszczędność energii i niższy poziom hałasu, dzięki zamkniętym oknom. 
  • Spełnienie wymagań prawnych w zakresie oszczędzania energii. 
  • Ochrona przed alergiami. 
  • Redukcja stężenia CO2 w pomieszczeniach. 
  • Odprowadzanie wilgoci i substancji szkodliwych.
  • Wzrost i utrzymanie wartości budynku.

 

Dyrektywa ErP dla rekuperatorów
Zwiększenie sprawności i obniżenie zużycia energii: realizacji tych celów także w przypadku systemów wentylacyjnych mają służyć rozporządzenia wykonawcze do dyrektywy ErP 1253/2014 i 1254/2014 obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku i przewidujące dalsze zaostrzenie wymogów od 1 stycznia 2018 roku. We wspomnianych rozporządzeniach, którym podlegają systemy wentylacyjne o poborze mocy większym niż 30W, rozróżnia się zasadniczo trzy kategorie urządzeń i określa się inne wymagania wobec każdej z tych kategorii. Kategoria systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (SWM) obejmuje urządzenia o natężeniu przepływu nieprzekraczającym 250 m³/h. W przedziale od 250 do 1000 m³/h systemy wentylacyjne mogą być przeznaczone do budynków mieszkalnych, a także niemieszkalnych, zależnie od decyzji producenta. W przypadku natężenia przepływu powyżej 1000 m³/h obowiązują zawsze wymogi dotyczące systemów wentylacyjnych do budynków mieszkalnych (SWNM). Oprócz rozróżnienia między przeznaczeniem do obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych istnieje dodatkowy podział na jedno- i dwukierunkowe systemy wentylacyjne.

 

Rekuperatory Lossnay to wybór bez ryzyka
Z perspektywy ochrony środowiska i sprawności nowe rozporządzenia wydają się być sensowne. Z drugiej jednak strony zmiany i nowe przepisy na pewno przysporzą więcej pracy projektantom i wykonawcom. Mogą oni jednak polegać na produktach z serii Lossnay, które już teraz spełniają wymogi dyrektywy ErP i mogą być stosowane w systemach bez żadnych zastrzeżeń.

 

Jakość powietrza
Obecnie średnio 20 godzin dziennie spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Jakość powietrza jest w nich zazwyczaj niezbyt dobra, m in. z powodu wysokiej wilgotności, powstawania pleśni i innych zanieczyszczeń. Na jakość powietrza wpływ ma także suchość oraz wydychany dwutlenek węgla. Często powoduje to brak poczucia komfortu i spadek wydajności pracy. Obok zmęczenia i braku koncentracji może to także doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu.

 

Regularna wentylacja
Duża liczba czynników obciążających sprawia, ze niezbędna jest regularna wentylacja. Każdy proces wentylacji powoduje jednak utratę cennej energii cieplnej. Obniżając koszty energii i spełniając ustawowe wymagania oszczędności energii, budynki stają się lepiej izolowane za pomocą materiałów nieprzepuszczających powietrza. Nowe budownictwo oraz budynki podczas dużej renowacji podlegają przepisom prawa o oszczędzaniu energii, zobowiązując inwestorów do zapewnienia regularnej wymiany minimalnej ilości powietrza. W związku z tym, że najczęściej mieszkańcy stosują ręczna, aktywną wentylację, która nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom, coraz częściej użytkowane są systemy rekuperacyjne z przeznaczeniem do pomieszczeń mieszkalnych. Koniecznością staje się w tym momencie kontrolowana wentylacja z odzyskiem ciepła. Systemy rekuperacyjne Lossnay firmy Mitsubishi Electric oferują nowoczesne rozwiązanie, zapewniające zdrowe, komfortowe życie w szczelnych budynkach i zamkniętych pomieszczeniach.

 

100% świeżego powietrza z maksymalnym odzyskiem ciepła
Zaawansowane rekuperatory Lossnay korzystają z wydajnego systemu odzysku ciepła. Z pomieszczenia odprowadzane jest zużyte powietrze i równocześnie doprowadzane jest do niego świeże powietrze z zewnątrz. Oznacza to wysoki poziom oszczędności energii, ponieważ podczas wymiany na świeże powietrze wykorzystywana jest prawie całość energii chłodniczej/grzewczej. Papierowy krzyżowy wymiennik ciepła o wyjątkowej konstrukcji jest bardzo cienki, umożliwiając wymianę jawnej i ukrytej mocy cieplnej oraz przekazanie jej do świeżego powietrza, aby doprowadzić je do pomieszczenia po wstępnym kondycjonowaniu. Podnosi to komfort i znacznie zmniejsza zużycie energii. Systemy rekuperacyjne Lossnay oferują nowoczesne rozwiązanie zapewniające zdrowe, komfortowe życie w szczelnych budynkach i zamkniętych pomieszczeniach.

 

Praca w trybie symultanicznym
Systemy VL-50 i VL-100 firmy Mitsubishi Electric pracują w trybie symultanicznym. Oznacza to, że zarówno wentylatory powietrza doprowadzanego, jak i odprowadzanego wykonują swoją pracę jednocześnie. W stosunku do rekuperatorów pracujących w trybie wymiennym, ten sposób pracy zapewnia wiele korzyści. Jedną z nich jest fakt, że nie dochodzi do powstawania w pomieszczeniach nad- lub podciśnienia. Także inaczej niż w systemach z obrotowym prowadzeniem powietrza z odzyskiem ciepła, powietrze doprowadzane – dzięki dokładnemu oddzieleniu od powietrza odprowadzanego – nie może zostać zanieczyszczone bakteriami, pyłkami ani innymi zanieczyszczeniami.

 

Urządzenie ścienne z odzyskiem ciepła VL-50
Naścienny rekuperator z odzyskiem ciepła przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do ok. 60 m2. Praca symultaniczna wentylatora powietrza doprowadzanego i wentylatora powietrza odprowadzanego. Urządzenie wyposażone jest w wydajny układ odzysku ciepła: struktura papierowego krzyżowego wymiennika ciepła umożliwia wymianę jawnej i ukrytej mocy cieplnej oraz przekazanie jej do świeżego powietrza. Urządzenie może być zamontowane pionowo oraz poziomo, w zależności od uwarunkowań i potrzeb. Do montażu wystarczy otwór w ścianie o średnicy 120mm. Cicha praca pozwala na zastosowanie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach w zakresie zachowania ciszy.

 

Urządzenie ścienne z odzyskiem ciepła VL-100
Naścienny rekuperator z odzyskiem ciepła do pomieszczeń o powierzchni do ok. 80 m2. Praca symultaniczna wentylatora powietrza doprowadzanego i wentylatora powietrza odprowadzanego. Urządzenie wyposażone jest w wydajny układ odzysku ciepła: struktura papierowego krzyżowego wymiennika ciepła umożliwia wymianę jawnej i ukrytej mocy cieplnej oraz przekazanie jej do świeżego powietrza. Do montażu wystarczą dwa otwory o średnicy 90mm w ścianie zewnętrznej. Cicha praca pozwala na zastosowanie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach w zakresie zachowania ciszy.

 

Nowoczesny wygląd i wysoki komfort
Zalety wentylacji z odzyskiem ciepła można odczuć także w mniejszych pomieszczeniach. Urządzenia ścienne serii VL o nowoczesnym wyglądzie, wyróżniają się także niskim poziomem hałasu. Cechuje je także wysoka sprawność do 80% podczas wymiany temperatury pomiędzy odprowadzanym powietrzem z pomieszczenia a doprowadzanym powietrzem świeżym. Urządzenia są także wyjątkowo proste w montażu.

 

Dowiedz się więcej