Sprawdź nowe możliwości podwieszanych central wentylacyjnych MCKT produkcji KLIMOR. Aktualnie typoszereg central MCKT został rozszerzony o nowe wersje MCKT-HX, HPX.

Nowość! KLIMOR MCKT-HX, HPX - Kompaktowa Centrala Wentylacyjna z  pompą ciepła lub nagrzewnicą
Kompaktowe centrale klimatyzacyjne MCKT-HX, HPX to samodzielne, fabrycznie okablowa­ne jednostki, nie wymagające urządzeń towa­rzyszących, przystosowane do podwieszenia w przestrzeni podstropowej. Występują w 2 wykonaniach:

- MCKT-HX: zestaw nawiewno-wyciągowy z odzyskiem ciepła (chłodu) na wymienniku krzyżowym oraz nagrzewnicą wodną

- MCKT-HPX: zestaw nawiewno-wyciągowy z odzyskiem ciepła (chłodu) na wymienniku krzyżowym oraz układzie pompy ciepła

Powietrze poddawane jest następującej obróbce: filtracja [G4], odzysk ciepła (chłodu) na płyto­wym wymienniku krzyżowym, odzysk za po­mocą pompy ciepła, funkcja grzania zimą oraz chłodzenie latem. Centrala została wyposażona w automatykę sterującą i jest gotowa do montażu.

Cechy charakterystyczne:
- podwójny system rekuperacji ciepła: wymiennik krzyżowy oraz pompa ciepła
- kompletny moduł chłodniczy w trybie pompy ciepła
- kanałowe nagrzewnice wstępne elektryczne NGE lub wodne NGS
- swobodne konfigurowanie otworów wentylacyjnych– 16 kombinacji usytuowania
- 3 dostępne wielkości


klimor1klimor2