NOWOCZESNE POMPY CIEPŁA – JEDYNE ŹRÓDŁO GRZANIA.
Współczesne budownictwo stawia wyzwanie wznoszenia budynków nie tylko ciekawych architektonicznie ale przy tym, także, energooszczędnych. Stosowanie nowoczesnych systemów hvac (Heating Ventilation Air Conditioning) opartych o pompy ciepła z wysokim współczynnikiem efektywności energetycznej, staje się kluczowym elementem przy projektowaniu budynku. Już na etapie koncepcji warto przeanalizować jakie systemy grzewczo-klimatyzacyjne będą pracowały w projektowanym budynku. Jest to ważne tym bardziej, iż 80% energii pochłanianej przez budynek konsumują systemy hvac.

Sps Klima od wielu lat dostarcza systemy klimatyzacyjne i rozumie potrzebę stosowania nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań. Jednym z nich jest pompa ciepła vrf v4+ w midea.

Urządzenia te charakteryzują się wysoką wydajnością, ponieważ korzystają z wody grzewczej lub chłodniczej jako źródła energii dla budynku. Efektywność systemów vrf v4+ w midea zależy od parametrów wody dostarczanej do agregatów, dzięki temu, mogą one pracować w każdych warunkach – nie zależnie od temperatury zewnętrznej. Technologia dystrybucji ciepła i chłodu oparta jest o system zmiennego przepływu czynnika w instalacji, co pozwala precyzyjne dostosować wydajność układu do zapotrzebowania na energię w poszczególnych pomieszczeniach budynku.

System v4+ W idealnie komponuje się w budynku zachowując jego estetykę. Instalacja odbywa się wewnątrz budynku i nie wymaga dodatkowych adaptacji architektonicznych (tak jak w przypadku systemów z powietrznym wymiennikiem zewnętrznym). Kompaktowe, ujednolicone wymiary dla całego typoszeregu urządzeń oraz niewielka masa (146 kg) pozwala na blokowy montaż, oszczędzając powierzchnię.

Taka elastyczność daje możliwość zainstalowania urządzenia np. w magazynie, piwnicy, zamkniętym balkonie, korytarzach itp. Systemy vrf v4+ w midea odznaczają się najwyższą efektywnością energetyczną, pracując w układach wykorzystujących pętlę wodną.

Technologia ta często stosowana w nowoczesnych centrach handlowych, jest najefektywniejszym sposobem na chłodzenie tego typu obiektów. Centra handlowe to obiekty, charakteryzujące się:

• zróżnicowanym obciążeniem cieplnym, jak np. duże strefy wymagające chłodzenia również w zimie (duże nasłonecznienie, duże przeszklone powierzchnie – duże zyski ciepła przez przegrody przeźroczyste, duże wewnętrzne zyski ciepła od ludzi, oświetlenia i urządzeń elektrycznych);
• dużą ilością ciepłą odpadowego w okresie zimy – możliwego do odzyskania;
• długimi okresami z jednoczesnym zapotrzebowaniem na ciepło i chłód, nadwyżką zysków ciepła nad stratami.

Urządzenia vrf v4+ w midea dzięki wcześniej wymienionym zaletom, a przede wszystkim dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności energetycznej, spełniają wszystkie wyżej wymienione wymogi. Przez wysoką wydajność i elastyczność działania rozwiązanie pomp ciepła z pętlą wodną jest porównywalne z systemem vrf 3-rurowym (z odzyskiem ciepła). Układy te mogą również korzystać z energii odpadowej w postaci ciepła z kanalizacji wodnej, dzięki czemu możemy np. uzyskać dodatkowe punkty przy certyfikacji budynków (breeam, leed, dngb).

systemy
Stając przed wyzwaniem programu Unii Europejskiej na rzecz efektywności energetycznej budynków Europa 2020 jesteśmy między innymi, jako członek ue, zobligowani do stosowania odnawialnych źródeł energii dla budynków. Układy hvac z zastosowaniem systemów vrf v4+ w midea mają możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii min. takich jak rzeki, źródła geotermalne, panele solarne, jeziora, wody gruntowe.

Rynek budowlany stawiając przed architektami wyzwania nowoczesne go i energooszczędnego projektowania wymaga rozwiązań na najwyższym poziomie technologicznym. sps Klima oferując m. in. takie urządzenia jak vrf v4+ w midea staje naprzeciw tym wymaganiom.

AUTOR: Daniel Lipiński
SPS KLIMA

Źródło: ''