Firma Harmann nieustannie dostosowuje swoje urządzenia do obowiązujących przepisów oraz utrzymujących się tendencji na rynku związanych z restrykcyjnymi wymaganiami energetycznymi stawianymi systemom wentylacyjnym. Regularnie wprowadzane są nowe modele oraz dokonywane są zmiany w istniejących urządzeniach, tak aby wzrastała ich efektywność i energooszczędność. Centrale wentylacyjne stanowią grupę produktową spełniającą założenia ErP 2018. W ofercie znalazły się energooszczędne centrale nawiewne – FFHC EC i SL EC, oraz centrale z odzyskiem ciepła – RLI i SALVA.

Nowoczesne i energooszczędne centrale Harmann

To co charakteryzuje centrale Harmann to dostępność różnych typów i modeli, wysokie parametry pracy oraz jakość wykonania. Bezszkieletowa konstrukcja central została zaprojektowana tak, aby zminimalizować przecieki własne, jednocześnie uzyskując jak najlepsze tłumienie akustyczne oraz izolację termiczną. Wszystkie elementy są do siebie idealnie dopasowane, wszystkie powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne central są gładko wykończone, co znacznie ogranicza gromadzenie zanieczyszczeń oraz zmniejsza opory przepływu. Centrale z odzyskiem ciepła wyposażone są w wysokowydajne wymienniki ciepła. W większości modeli, oprócz jednego - RLI 900 FC, stosowane są energooszczędne silniki komutowane elektronicznie EC. Technologia EC oferuje wiele korzyści ekonomicznych i ekologicznych, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy cenią sobie nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne. Wszystkie modele central wyposażone są w kompletny układ sterujący wraz z panelem sterowania, umożliwiający indywidualne ustawienie pracy central w zależności od szeregu czynników zewnętrznych.

 

CENTRALE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

W centralach serii SALVA zastosowano wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy wykonany z aluminium. Konstrukcja wymiennika umożliwia osiągnięcie wysokiego poziomu odzysku sięgającego ponad 90% przy jednocześnie małych oporach przepływu oraz brak możliwości mieszania się strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego. Bezszkieletowa obudowa została zaprojektowana z podwójnego płaszcza blachy ocynkowanej o maksymalnej grubości 40mm. Taka konstrukcja powoduje, że centrala cechuje się bardzo niskimi przeciekami własnymi o klasie L2 wg DIN EN 1886. Układ sterowania umożliwia wybór pracy centrali w dwóch trybach - CAV lub VAV. Bypass kontrolowany poprzez niezawodną automatykę zapewnia zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika, a dzięki funkcji Free Coolingu pozwala w lecie schłodzić pomieszczenia, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż w budynku. W ofercie znajdują się modele w wersji z poziomym wyrzutem (H) powietrza, pionowym (V) oraz z poziomym wyrzutem powietrza w wersji podwieszanej (S).

Dodatkowe cechy central SALVA:

 • układ sterowania umożliwiający sterowanie wydajnością centrali poprzez czujniki: CO2, wilgotności, VOC (jakości powietrza) lub innego czujnika z przetwornikiem 0-10V,
 • urządzenie zintegrowane pod system ModBus RTU lub 0-10V,
 • nastawa pracy automatycznej w zależności od ustawionego harmonogramu kalendarza tygodniowego oraz dzień/noc (OFF/ON, obniżenie noc/pełna wydajność),
 • nagrzewnica wodna lub elektryczna, możliwość rozbudowy o chłodnicę wodną lub freonową.

 

Centrale serii RLI wyposażone zostały w wymienniki obrotowe wykonane z odpornego na korozję aluminium. Zaletą tego typu wymiennika jest wysoka sprawność odzysku ciepła sięgająca ponad 85%, nawet przy dużych różnicach temperatury pomiędzy powietrzem zewnętrznym a środowiskiem w pomieszczeniach. Obudowa central RLI wykonana jest w całości z podwójnej warstwy blachy stalowej grubości 2 x 1mm, cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie wełną mineralną o grubości 40mm. W serii RLI zastosowano diagonalne wentylatory typu JETTEC. Dostępne modele przewidują wersje z komutowanymi elektronicznie silnikami EC oraz wersje FC, gdzie regulacja prędkości obrotowej odbywa się za pomocą wbudowanych falowników. Układ sterowania umożliwia wybór pracy centrali w dwóch trybach - CAV lub VAV. Zintegrowany, automatyczny bypass udostępnia możliwość chłodzenia pomieszczeń chłodniejszym powietrzem w nocy, przez co zwiększa komfort w okresach letnich.

Dodatkowe cechy central RLI:

 • układ sterowania umożliwiający sterowanie wydajnością centrali poprzez czujniki: CO2, wilgotności, VOC (jakości powietrza) lub innego czujnika z przetwornikiem 0-10V,
 • urządzenie zintegrowane pod system ModBus RTU lub 0-10V,
 • (OFF/ON, obniżenie noc/pełna wydajność),
 • w standardzie nagrzewnica wodna, możliwość rozbudowy o chłodnicę wodną lub freonową,
 • automatyczny system przeciwzamrożeniowy.

 

CENTRALE NAWIEWNE

Drugim typem central wentylacyjnych występujących w ofercie Harmann są centrale nawiewne - FFHC EC oraz SL EC. Centrale stosowane są w celu dostarczania czystego, pozbawionego jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz ogrzanego do odpowiedniej temperatury powietrza. Wszystkie modele zostały wyposażone w nowoczesne elektronicznie komutowane silniki EC.

Centrale serii FFHC EC to małe kompaktowe nawiewne centrale typu „plug and play” o wydajności maksymalnej do ok. 1 200m3/h. Każda jednostka składa się z kasetowego filtra typu Z oraz klasy M5, wentylatora promieniowego z silnikiem EC, nagrzewnicy elektrycznej oraz zintegrowanej automatyki sterującej. Obudowa została wykonana z podwójnego płaszcza blachy stalowej ocynkowanej, izolowanego akustycznie i termicznie wełną mineralną o grubości 30mm. Taka konstrukcja umożliwiła całkowite wyeliminowanie mostków cieplnych, co więcej zastosowanie wewnętrznego uszczelnienia na bazie włókna szklanego skutecznie eliminuje drgania i hałas. Pomimo małych rozmiarów central, zastosowana automatyka umożliwia m.in. kontrolę temperatury powietrza oraz wydajności przepływu, stanu zabrudzenia filtrów, skutecznie wykrywa i sygnalizuje powstające błędy oraz awarie.

Dodatkowe cechy central FFHC EC:

 • zintegrowana nagrzewnica elektryczna,
 • energooszczędny wentylator nawiewny EC z 3 stopniami pracy,
 • nastawa pracy automatycznej w zależności od ustawionego harmonogramu kalendarza tygodniowego i dzień/noc.

 

Centrale serii SL EC to kolejny model kompaktowych central nawiewnych, umożliwiających montaż podsufitowy w przestrzeniach o małej wysokości, których maksymalny wydatek sięga ok. 9000m3/h. Centrale możliwe są do zamówienia w wielu konfiguracjach wykonania - łącznie w ofercie występuje 28 różnych możliwości. Wewnątrz zwartej obudowy zastosowano wysokowydajne wentylatory komutowane elektronicznie ML PRO EC. Konstrukcja została zaprojektowana z dużą starannością, wszystkie elementy są precyzyjnie do siebie dopasowane. Obudowa central SL wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie wełną mineralną o grubości 30mm. Centrale dostępne są w wersji nawiewnej z automatyką oraz w wersji wywiewnej bez automatyki, wymienników ciepła oraz filtrów. Wersje z automatyką umożliwiają wybór pracy centrali w dwóch trybach - CAV lub VAV. Z poziomu panelu sterującego możliwe jest kontrolowanie minimalnych i maksymalnych wartości temperatur, aktualnej temperatury oraz prędkości wentylatora.

Dodatkowe cechy central SL EC:

 • praca automatyczna w zależności od ustawionego harmonogramu kalendarza tygodniowego i dzień/noc (ON/OFF, obniżenie nocne/pełna wydajność),
 • układ sterowania umożliwiający sterowanie wydajnością centrali poprzez czujniki: CO2, wilgotności, VOC (jakości powietrza) lub innego czujnika z przetwornikiem 0-10V,
 • w zależności od modelu nagrzewnica wodna, z chłodnicą wodną lub freonową,
 • nagrzewnica wodna lub elektryczna, możliwość rozbudowy o chłodnicę wodną lub freonową,
 • automatyczny system przeciwzamrożeniowy.

 


Dowiedz się więcej