110
115
74
107
109

Nowe wydanie poradnika "Chłodnictwo i klimatyzacja"

W sprzedaży pojawiło się właśnie rozszerzone i uzupełnione wydanie książki "Chłodnictwo i klimatyzacja" Kazimierza Gutowskiego i Dariusza Butrymowicza.
Książka zawiera podstawy chłodnictwa i klimatyzacji. Wiadomości teoretyczne są podane w bardzo skondensowanej formie. Główny nacisk położono na opis czynników i układów technicznych wykorzystywanych w urządzeniach służących do obniżania temperatury. Omówiono konkretne rozwiązania techniczne maszyn, aparatury i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także chłodni. Podano też tablice i wykresy własności czynników chłodniczych i wilgotnego powietrza. Do omówienia zagadnień związanych z obiegami klimatyzacyjnymi zastosowano zarówno wykres Carriera (używany w USA i w państwach Europy Zachodniej), jak i wykres Molliera (popularny w Polsce).
W obecnym wydaniu zamieszczono informacje dotyczące nowych, ekologicznych czynników chłodniczych. Przedstawiono również najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące substytucji czynników.
Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku chłodnictwo i klimatyzacja wyższych uczelni technicznych. Ze względu na wszechstronność i prostotę wykładu będzie też przydatna dla uczniów szkół średnich oraz dla wszystkich praktyków zajmujących się szeroko rozumianym chłodnictwem.
Spis treści:
Przedmowa do wydania w języku angielskim
Przedmowa do drugiego wydania polskiego
Wykaz ważniejszych oznaczeń
1. Wprowadzenie i podstawy termodynamiki

1.1. Wprowadzenie
1.2. Własności fizyczne i termodynamiczne substancji
1.3. Stan fizyczny substancji
l.4. Gazy i pary
1.5. Zasady termodynamiki i przemiany termodynamiczne
l.6. Roztwory czynników chłodniczych
2. Obieg chłodniczy sprężarkowy
2.1. Obieg Carnota
2.2. Obieg Lorenza
2.3. Obieg Lindego
2.4. Obieg Joule’a
3. Czynniki chłodnicze i chłodziwa
3.1. Czynniki chłodnicze
3.1.1. Systematyka czynników chłodniczych
3.1.2. Wskaźniki ekologicznej oceny czynników chłodniczych
3.1.3. Regulacje ograniczające stosowanie czynników chłodniczych
3.1.4. Ocena własności termodynamicznych czynników chłodniczych
3.1.5. Charakterystyka wybranych czynników chłodniczych
3.1.5.1. Czynniki naturalne
3.1.5.2. Czynniki syntetyczne
3.2. Chłodziwa
3.2.1. Solanki
3.2.2. Chłodziwa pochodzenia organicznego
3.2.3. Lód zawiesinowy
3.3. Oleje chłodnicze
4. Analiza urządzeń chłodniczych sprężarkowych
4.l. Urządzenia jednostopniowe
4.2. Urządzenia dwustopniowe
4.2.1. Urządzenia dwustopniowe z jednostopniowym dławieniem
4.2.2. Urządzenia dwustopniowe z dwustopniowym dławieniem
4.3. Urządzenia kaskadowe
4.4. Pompy ciepła
5. Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe
5.1. Obieg Lindego
5.2. Obieg Claude’a
5.3. Obieg Kapicy
6. Urządzenia absorpcyjne
6.1. Podstawy termodynamiki roztworów
6.2. Obieg urządzenia absorpcyjnego
7. Analiza pracy absorpcyjnych i strumienicowych urządzeń chłodniczych
7.1. Wielokrotność cyrkulacji roztworu
7.1.1. Bilans strumieni masy roztworu dwóch cieczy
7.1.2. Bilans strumieni masy roztworu soli w cieczy
7.2. Urządzenie absorpcyjne amoniakalne-wodne
7.3. Urządzenie absorpcyjne amoniakalno-wodne z gazem wyrównawczym
7.4. Urządzenie absorpcyjne bromolitowe
7.5. Absorpcyjne pompy ciepła
7.6. Transformator ciepła
7.7. Urządzenie chłodnicze strumienicowe
8. Powietrze wilgotne
8.1. Wilgotność bezwzględna
8.2. Zawartość wilgoci
8.3. Wilgotność względna
8.4. Entalpia powietrza wilgotnego
8.5. Ciepło właściwe powietrza wilgotnego
8.6. Objętość właściwa powietrza wilgotnego
8.7. Wykres własności powietrza wilgotnego
8.8. Temperatura termometru mokrego
8.9. Temperatura punktu rosy
9. Procesy wymiany ciepła i masy w powietrzu wilgotnym
9.1. Mieszanie strumieni powietrza
9.2. Ogrzewanie oraz ochładzanie powietrza przez powierzchnie suche
9.3. Ogrzewanie oraz ochładzanie powietrza przez powierzchnie wilgotne
9.4. Nawilżanie izotermiczne powietrza
9.5. Nawilżanie adiabatyczne powietrza
9.6. Liczba Lewisa
9.7. Adiabatyczne chemiczne procesy osuszania powietrza
9.8. Potencjał entalpii
10. Jakość powietrza w systemach klimatyzacji
11. Obiegi klimatyzacyjne powietrza wilgotnego

11.1. Obiegi klimatyzacyjne o przeważających zyskach wilgoci
11.2. Obiegi klimatyzacyjne o przeważających zyskach ciepła jawnego
2. Systemy klimatyzacji
12.1. Systemy wielostrefowe z podgrzewem wtórnym
12.2. Systemy o zmiennym strumieniu objętości powietrza
12.3. Systemy zdecentralizowane
12.4. Systemy jednostrefowe
13. Obliczanie obciążenia chłodniczego
13.1. Strumień ciepła przenikający przez przegrodę budowlaną
13.2. Zyski ciepła pochodzące od promieniowania słonecznego
13.2.1. Strumień ciepła pochodzący od bezpośredniego promieniowania słonecznego
13.2.2. Strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego przekazywany przez okna
13.3. Zyski ciepła pochodzące od ochładzanych towarów
13.4. Zyski ciepła spowodowane wentylacją
13.5. Zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza zewnętrznego
13.6. Zyski ciepła wytwarzane przez silniki elektryczne
13.7. Zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne
13.8. Zyski ciepła pochodzące od ludzi
13.9. Zyski ciepła utajonego spowodowane odprowadzaniem wilgoci
14. Sprężarki chłodnicze
14.1. Sprężarki tłokowe
14.2. Sprężarki śrubowe
14.3. Sprężarki łopatkowe
14.4. Sprężarki spiralne
14.5. Sprężarki odśrodkowe
15. Wymienniki ciepła
15.1. Skraplacze
15.1.1. Skraplacze chłodzone wodą
15.1.2. Skraplacze natryskowo-wyparne
15.1.3. Skraplacze chłodzone powietrzem
15.2. Parowniki
15.2.1. Parowniki suche
15.2.2. Parowniki zalane
15.2.3. Parowniki mokre
15.2.4. Wężownice chłodzące
15.3. Absorbery
15.3.1. Absorbery zalane
15.3.2. Absorbery z wypełnieniem
15.3.3. Absorbery zroszeniowe
15.4. Warniki
15.5. Przegrzewacze pary
15.6. Wodne nawilżacze powietrza
15.7. Chłodnie wieżowe wody
16. Agregaty skraplające i chłodnicze
17. Zasilanie parowników chłodniczych

17.1. Elementy rozprężne
17.l.l. Termostatyczne zawory rozprężne
17.1.2. Automatyczne zawory rozprężne
17.1.3. Rurki kapilarne
17.1.4. Pływakowe zawory rozprężne
17.1.5. Ręczne zawory rozprężne
17.l.6. Dobór zaworu rozprężnego
17.2. Systemy zasilania parowników
17.2.1. Zasilanie parowników suchych
17.2.2. Zasilanie oddzielaczy cieczy
18. Przewody chłodnicze
18.1. Przewody cieczowe
18.2. Przewody parowe
18.3. Spadki ciśnienia w przewodach chłodniczych
19. Przewody powietrzne
19.1. Obliczanie spadku ciśnienia statycznego
19.2. Wymiarowanie przewodów powietrznych
19.3. Moc napędowa wentylatora i podobieństwo dynamiczne wentylatorów
19.4. Optymalizacja układów rozprowadzania powietrza
19.5. Rozdział powietrza w pomieszczeniach
20. Wykres Molliera własności powietrza wilgotnego
20.1. Konstrukcja wykresu Molliera h-X
20.2. Charakterystyczne przemiany powietrza wilgotnego na wykresie Molliera
20.2.1. Mieszanie strumieni powietrza wilgotnego
20.2.2. Ogrzewanie powietrza wilgotnego
20.2.3. Chłodzenie powietrza wilgotnego
20.2.4. Nawilżanie powietrza
20.3. Obiegi klimatyzacyjne powietrza wilgotnego na wykresie Molliera
Literatura
Załącznik

1. Własności termodynamiczne powietrza wilgotnego nasyconego
2. Własności termodynamiczne czynników chłodniczych
2.1. Woda (R718)
2.2. Amoniak (R717)
2.3. Propan (R290)
2.4. Izobutan (R600a)
2.5. Dwutlenek węgla (R744)
2.6. Czynnik R22
2.7. Czynnik R23
2.8. Czynnik R134a
2.9. Czynnik R227
2.10. Czynnik R410A
2.11. Czynnik R507
3. Roztwory stosowane w absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych
4. Wybrane zależności do obliczania własności termodynamicznych czynników chłodniczych
Skorowidz
Wydawnictwo WNT niedawno wydało "Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów". W przygotowaniu jest "Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów" (tłum. z niem. B. Bartkiewicz; WNT 2007, 190x260, s. ok. 670, rys. 1510, druk wielobarwny, oprawa twarda) w druku w IV kwartale 2007 r.

Tytuł: Chłodnictwo i klimatyzacja
Autor: Kazimierz Gutowski, Dariusz Butrymowicz
Wydawca: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Rok wydania: Warszawa 2007, wyd. 2 zmien. i rozsz.
Stron: B5, s. 334, rys. 160, tabl. 38
ISBN: 978-83-204-3282-4
Cena: 48,00 zł
Zamówienia: wentylacja.com.pl/WydawnictwoWN-T

Komentarze

UNITA

Wszystko fajnie, ksiązka super, tylko czemu takie ździerstwo 48 zł. Wystawcie ją na ALLEGRO, wtedy rynek sam oceni ile powinna kosztować. A powinna wg mnie max. połowę obecnej ceny.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.