Nowe urządzenia filtrowentylacyjne Klimawent: RAPID VAC i SPLENDID VAC.
RAPID VAC - urządzenie filtracyjne wysokiego podciśnienia
RAPID VAC należy do grupy wysokopróżniowych urządzeń filtracyjnych. Jest przeznaczone do odciągania i filtracji rozmaitego rodzaju pyłów suchych, nieżrących i niestwarzających zagrożenia wybuchem. Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. W szczególności nadaje się do odciągania zanieczyszczeń z osłon ręcznych narzędzi szlifierskich, polerskich i tnących; do odkurzania na sucho maszyn, instalacji i pomieszczeń przemysłowych; można go też podłączyć do rozmaitych miniaturowych odciągów stanowiskowych.
>>więcej o RAPID VAC


SPLENDID VAC - urządzenie do fitracji w procesach spawania
SPLENDID VAC należy do grupy wysokopróżniowych urządzeń filtracyjnych. Jest przeznaczone do odciągania i filtracji rozmaitego rodzaju pyłów suchych, nieposiadających właściwości żrących lub stwarzających zagrożenia wybuchem. W szczególności nadaje się do odciągania dymów spawalniczych na ruchomych stanowiskach pracy.
>>więcej o SPLENDID VAC