Nowoczesny system wentylacji z odzyskiem ciepła wyposażony w odpowiednie systemy sterowania poprawi jakość powietrza w pomieszczeniach bez ponoszenia nadmiernych kosztów eksploatacji. Nowe funkcje regulatorów Ekozefir Digital to między innymi: osobna regulacja przepływu powietrza dla nawiewu i wywiewu, zdalne przełączanie centrali pomiędzy uprzednio zaprogramowanymi stanami oraz nowatorska procedura zapobiegania zalodzeniu wymiennika odzysku ciepła.

Nowe systemy sterowania do rekuperatorów Ekozefir
Nowoczesne rekuperatory wyposażone w zaawansowane systemy sterowania pozwalają optymalnie dostosować parametry instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła do potrzeb użytkowników. Regulator wentylatora wbudowany w sterownik Ekozefir Digital umożliwia zmianę wydajności w bardzo szerokich granicach, bez jakichkolwiek negatywnych efektów akustycznych oraz bez strat regulacyjnych, typowych dla prostych regulatorów tyrystorowych.
Sterownik umożliwia ponadto regulację temperatury (zarówno w funkcji grzania jak i chłodzenia), automatyczne obejście odzysku ciepła, automatyczny wybór czerpni, sterowanie recyrkulacją i nagrzewnicą wstępną oraz zaprogramowanie zmian w/w parametrów w cyklu dobowym i tygodniowym.

Ekozefir Digital: nowoczesne systemy sterowania wentylacją z odzyskiem ciepła
Nowe sterowniki Ekozefir Digital do rekuperatorów, proponowane przez firmę Ekoklimax, wyróżnia nowoczesny, elegancki wygląd oraz nieskomplikowana obsługa. Oprócz udoskonaleń w zakresie funkcji standardowych, urządzenie wzbogacone zostało o nowe, przydatne funkcjonalności ułatwiające optymalną, energooszczędną wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz powiększające ich funkcjonalność.

Osobno regulowana wymiana powietrza (nawiew/wywiew)

Dzięki wykorzystaniu nowych sterowników Ekozefir Digital wydajności wymiany powietrza - nawiewu i wywiewu - regulowane są osobno. Podczas rozruchu wentylacji mechanicznej instalację kalibruje się; zapamiętując na stałe ustawienia regulatorów wentylatorów tak, aby zrównać ze sobą nawiew i wywiew. Dzięki kalibracji mamy dobry punkt wyjścia do planowania dalszych zmian parametrów instalacji oraz utrzymywania właściwych proporcji nawiewu do wywiewu podczas bieżącej eksploatacji centrali wentylacyjnej.

Nowatorski algorytm zapobiegający zamarzaniu wymiennika odzysku ciepła (rekuperatora)w centrali wentylacyjnej

Dwukanałowa regulacja wydajności przepływu powietrza umożliwiła udoskonalenie procedur przeciwzamrożeniowych wymiennika odzysku ciepła. Systemy sterowania centralą wentylacyjną automatycznie reagują na początkowe objawy szronienia urządzenia i umożliwiają zmianę proporcji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Nowy algorytm zapobiegający zalodzeniu wymiennika odzysku ciepła - zastosowany w rekuperatorach Ekozefir - to zupełnie nowe podejście do tego problemu. Zamiast profilaktycznego, restrykcyjnego i nieoszczędnego trybu przeciwzamrożeniowego, włączanego z powodu niebezpieczeństwa szronienia, rozpoznawanego po zbyt niskiej temperaturze powietrza, wprowadzono ciągłą kontrolę efektywności odzysku ciepła . Jeśli odzysk ciepła spada (bo na płytach wymiennika zaczyna gromadzić się szron), stopniowo uruchamiane są działania zapobiegawcze, między innymi załączanie nagrzewnicy wstępnej (z automatycznym poszukiwaniem punktu szronu)i zmianę proporcji strumieni powietrza nawiew/wywiew, dzięki temu możliwa jest praca rekuperatora z minimalnym niepowiększającym się zaszronieniem. Takie rozwiązanie zapewnia ekonomiczną i ciągłą pracę centrali wentylacyjnej podczas silnych mrozów.

Funkcja Kominek - współpraca wentylacji z odzyskiem ciepła z kominkiem

Niezależna regulacja nawiewu i wywiewu umożliwiła ponadto wprowadzenie udoskonalonego algorytmu współpracy wentylacji z odzyskiem ciepła z kominkiem. Możliwe jest wywołanie kontrolowanego nadciśnienia w pomieszczeniu, programowanego w czasie, niezależnie dla fazy rozpalania i palenia oraz w zależności od rodzaju kominka (otwarta/zamknięta komora spalania).

Funkcja ZZPP (zewnętrzną zmiana punktu pracy)
Nowe systemy sterowania Ekozefir Digital wzbogacone zostały o funkcję ZZPP, czyli zewnętrznie zadany punkt pracy. Trzy styki zwierane zewnętrznymi łącznikami (ręcznymi, bądź będącymi częścią dodatkowych urządzeń pomiarowo-regulacyjnych lub odrębnych instalacji) umożliwiają przełączanie parametrów centrali wentylacyjnej do wcześniej zaprogramowanych stanów. Funkcja ZZPP pozwala, między innymi na zmianę wydajności centrali (możliwość wyłączenia centrali wentylacyjnej), zadanej temperatury czy trybu pracy. Możliwa jest również zdalna zmiana recyrkulacji, wybór czerpni i nagrzewnic.
Programator czasowy (zintegrowany w wersji sterowników Digital) umożliwia ponadto zaprogramowanie czterech zmian parametrów pracy rekuperatora, osobno dla każdego z siedmiu dni tygodnia.
Zoptymalizowana została też współpraca automatycznego wyboru czerpni i obejścia, chłodnicy i nagrzewnicy oraz nagrzewnic wstępnej i wtórnych.


Źródło: Ekoklimax-Projekt Sp. z o.o.

Komentarze

  • Ekozefir

    Polecam, sam jestem użytkownikiem rekuperatora Ekozefir.
    Profesjonalne doradztwo techniczne i jakość.
    pozdrawiam