Obecnie serwisanci i uprawniony personel techniczny oczekuje, by narzędzia przeznaczone do kontroli sprawności instalacji, spełniały liczne wymagania oraz były zgodne z obowiązującą w Polsce ustawą F-gazową. Takie są właśnie nowoczesne detektory czynników chłodniczych Testo!

Jednym z nieodzownych przyrządów używanych podczas sprawdzania szczelności instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła jest np. detektor czynników chłodniczych Testo 316-3. Urządzenie wykrywa gaz, umożliwia detekcję najmniejszych wycieków, z wysoką czułością wynoszącą 4g/rok. Ten przenośny detektor posiada potwierdzenie powyższych informacji w postaci protokołu kalibracyjnego producenta. Ponadto, zgodnie z obowiązującą ustawą F-gazową, Testo daje możliwość corocznej kontroli detektora w celu gwarancji poprawnego działania. Przyrząd spełnia także wymagania norm SAEJ1627 oraz PN-EN 14624.

W ofercie Testo znajdzie się także inne urządzenie zapewniające kontrolę sprawności instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,  detektor Testo 316-4. Jest to precyzyjny przyrząd do wykrywania nieszczelności w instalacji, z jeszcze lepszą niż poprzednik, czułością, sięgająca nawet 3g/rok. Opcjonalnie istnieje możliwość zamówienie detektora z dodatkowym protokołem sprawdzenia producenta.

Zgodnie z obowiązującą ustawą F-gazową, firma Testo gwarantuje użytkownikom  możliwość corocznej kontroli detektorów w celu zagwarantowania jego poprawnego działania. Kontrola ta potwierdzana jest Świadectwem Sprawdzenia wystawionym przez Laboratorium Testo.

Detektory nieszczelności chłodniczych testo 316-3 i testo 316-4


Urządzenia do pomiarów parametrów elektrycznych
Z myślą o instalatorach i serwisantach z sektora HVACR, firma Testo wprowadziła do oferty innowacyjne rozwiązania z zakresu pomiarów elektrycznych. Oferta urządzeń do pomiarów elektrycznych wyróżnia się spośród znanych do tej pory rozwiązań na rynku przynajmniej jedną unikalną cechą.

 

Testo 745 - bezdotykowy detektor napięcia ze zmiennym poziomem czułości, wykrywający napięcie od poziomu 12V oraz odporny na zakłócenia wysokich częstotliwości. 

Detektor napięcia testo 745

 

Testo 750 –  testery napięcia ze wskaźnikiem opartym na technologii światłowodowej, który jest widoczny z każdej strony urządzenia (pozycja samego urządzenia podczas pomiaru nie ma istotnego wpływu na odczyt informacji o wielkości napięcia).

Tester napięcia testo 750

 

Testo 755 - dwa modele w pełni automatycznych testerów napięcia i natężenia (hybryda testera napięcia z amperomierzem cęgowym z otwartymi cęgami), samodzielnie dobierające mierzony parametr oraz jego zakres w zależności od rodzaju rozpoczętego pomiaru. Brak elementów sterujących pracą urządzenia ma istotny wpływ na trwałość miernika oraz możliwość uszkodzenia mechanicznego.

Tester napięcia i natężenia testo 755

 

Testo 760 - automatyczne multimetry cyfrowe łamiące wszelkie stereotypy w zakresie pomiarów elektrycznych. Brak znanego do tej pory pokrętła wyboru funkcji pomiarowej, wybór mierzonego parametru po podłączeniu przewodów pomiarowych do odpowiedniego gniazda. Automatyczny dobór zakresu pomiarowego, a co za tym idzie minimalna możliwość popełnienia błędu podczas pomiarów. Wysoką dokładność pomiarów gwarantuje funkcja True RMS, a wysoki stopień zabezpieczenia obudowy IP64 gwarantuje możliwość pracy w trudnych warunkach.

Multimetr cyfrowy testo 760

 

Testo 770 - ostatnia seria urządzeń pomiarowych, amperomierze cęgowe z innowacyjnym mechanizmem cable-grabTM. Mechanizm ułatwia chwycenie jednego z przewodów w ciasnym otoczeniu. Poza standardowymi funkcjami pomiarowymi (pomiar natężenia i napięcia), urządzenia  odpowiadają za pomiar rezystancji i pojemności, test diody oraz ciągłość obwodu.
Model testo 770-3 posiada również funkcję pomiaru mocy oraz komunikację Bluetooth ze smartfonem lub tabletem, co umożliwia wykonanie dokumentacji pomiarowej i przesłania je  za pomocą wiadomości e-mail.

Amperomierz cęgowy testo 770

 

Elektroniczne oprawy zaworowe Testo 550 i Testo 557 Bluetooth
W ostatnich latach, postęp technologiczny i rosnąca liczba przepisów dotyczących poprawy wydajności energetycznej, powoduje, że mechaniczne urządzenia pomiarowe są z powodzeniem zastępowane przez urządzenia elektroniczne. Mechaniczne oprawy zaworowe okazały się niewystarczającymi urządzeniami do uzyskania wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa i wydajności badanego systemu. Główną ich wadą jest pomiar jedynie wysokiego i niskiego ciśnienia układu chłodzenia. Uciążliwe procedury, czasochłonne pomiary i zbyt szeroka możliwość interpretacji wyników pomiarów, prowadzi do nieefektywnie skonfigurowanych instalacji oraz wiążących się z tym kosztów.

Obecnie pojawiło się rozwiązanie tych problemów - zastosowanie elektronicznych opraw zaworowych. Firma Testo wprowadziła na rynek nowoczesne urządzenia z serii Testo 550/557. Za ich pośrednictwem użytkownik zyskuje możliwość pomiaru wielu parametrów za pomocą jednego przyrządu (umożliwiającego pomiar wartości ciśnienia i temperatury oraz test szczelności z równoczesną kompensacją temperatury). Kluczowymi parametrami dla zapewnienia prawidłowego działania układów chłodniczych, pomp ciepła i systemów klimatyzacji są ciśnienie i temperatura czynnika, a także temperatura przegrzania i dochłodzenia systemu. Tylko na ich podstawie można określić stan instalacji oraz otrzymać informacje dotyczące bezpieczeństwa operacyjnego i wydajności układu. Elektroniczna oprawa zaworowa Testo 550 Bluetooth
Testo 550 to kompaktowy przyrząd pomiarowy,  który dzięki swoim wszechstronnym możliwościom zostawia konkurencję daleko w tyle. Urządzenie wyposażone jest w wytrzymałe sensory ciśnienia do 60 bar po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia, co umożliwia szybkie podłączenie do instalacji za pomocą uniwersalnych węży chłodniczych. Zatypowane w pamięci charakterystyki 60-tu najczęściej wykorzystywanych czynników chłodniczych, niweluje konieczność ręcznego określania temperatury parowania i skraplania, na podstawie tabel przeliczeniowych. Możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych, temperaturowych sond zaciskowych, obie te wartości są rejestrowane w czasie rzeczywistym, zaś różnica pomiędzy nimi jest automatycznie kalkulowana i prezentowana na wyświetlaczu. Ponadto Testo 550 to także miernik wielofunkcyjny, pozwalający na wykonanie testu szczelności z równoczesną kompensacją temperatury. W związku z tym możliwe jest określenie stanu instalacji oraz otrzymanie informacji dotyczących wydajności układu. Urządzenie wyposażone zostało również w moduł Bluetooth, który zapewnia bezpośrednie połączenie z urządzeniami przenośnymi (np. Smartfon, tablet), za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej.

 

Elektroniczne oprawy zaworowe testo 550 i testo 557 Bluetooth

 

Elektroniczna oprawa zaworowa Testo 557 Bluetooth
Testo 557 Bluetooth to 4-zaworowa oprawa, która jest kolejnym dowodem na to, że Testo z powodzeniem zaspokaja wymagania rynku i po raz kolejny podnosi poprzeczkę dla przyrządów pomiarowych dedykowanych do chłodnictwa. Urządzenia zapewnia pomiar wielu parametrów i pozwala na kompleksową ocenę stanu instalacji chłodniczej czy pomp ciepła w czasie rzeczywistym. Testo 557 pozwala na szybki i precyzyjny pomiar, który zapewnia oszczędność kosztów i wysoką efektywność pracy. Porównywalnie do modelu Testo 550, w przyrządzie wykorzystano wytrzymałe sensory o zakresach do 60 bar, lecz zwiększono precyzję pomiaru do 0,5% zakresu pomiarowego, wzmocniono obudowę oraz wydłużono czas ciągłej pracy baterii do 250 godz. Wieloletnie doświadczenie wpłynęło w oprawach na znaczne uproszczenie menu i automatyzację samego urządzenia. Przyrząd zyskał m.in. możliwość automatycznego przejścia w tryb opróżniania instalacji po podłączeniu sondy do pomiaru próżni. W urządzeniu pojawiła się także nowość – zewnętrzna sonda pozwalająca na dokonanie precyzyjnych pomiarów próżni, oparta na sensorze Pirani. Podobnie, jak w testo 550, w pamięci każdego urządzenia zapamiętane są charakterystyki 60 czynników chłodniczych, które użytkownik może samodzielnie aktualizować za pomocą mobilnej aplikacji i modułu Bluetooth wbudowanego w urządzenie. 

 

Przykładowe zastosowanie opraw zaworowych Testo

 

Aplikacja mobilna do elektronicznych opraw zaworowych: Testo 550 i 557
Bezpłatna aplikacja do bezprzewodowej integracji urządzeń mobilnych z oprawami Testo 550 i Testo 557 udostępnia użytkownikowi nowe możliwości szczegółowej analizy i archiwizacji danych z wykonanych pomiarów, a dodatkowo bezprzewodowa transmisja danych w znacznym stopniu ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Przy użyciu Smartfona (Android 4.3 i nowsze wersje) możliwy jest wygodny odczyt mierzonych wartości, samodzielna aktualizacja z listy ponad 80 czynników chłodniczych, czy też przygotowanie raportu z analizy. Wszystko to dostępne jest w miejscu pomiaru. Ponadto, gotowy raport może być błyskawicznie wygenerowany i przesłany do adresata za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją. Oszczędza to czas, zwiększa wygodę i elastyczność samych pomiarów.

 

Aplikacja mobilna

 

Urządzenia Testo to unikalne narzędzia pomiarowe, znajdujące zastosowanie w pracy z najbardziej wymagającymi instalacjami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi.

Dołącz z nami do profesjonalistów - wybierz pomiar cyfrowy.

 

Dowiedz się więcej