GWB to nowa nazwa typoszeregu kratek wentylacyjnych, a DWB nawiewników i anemostatów firmy KLIMOR SA. Dla dotychczasowo dostępnych na rynku elementów sieci wentylacyjnej wprowadzono nowe oznaczenia kodowe.

Nowe nazewnictwo dla typoszeregu nawiewników, anemostatów i kratek wentylacyjnych marki KLIMOR
zmiana nazewnictwa

Kratki typu GWB przeznaczone są do instalowania na wlotach i wylotach kanałów nawiewnej i wywiewnej instalacji klimatyzacyjnej lub wentylacyjnej. Elementy te mogą być wyposażone w przepustnice regulacyjne typu D, które umożliwiają wyregulowanie żądanego wydatku powietrza lub też w ramkę MF służącą do mocowania kratki do kanału. Kratki z typoszeregu GWB mogą współpracować ze skrzynkami rozprężnymi typu PB. Rozróżniamy kratki stalowe -G1 i -G2, aluminiowe -G3 i -G4, higieniczne -G5.

Nawiewniki typu DWB również są przeznaczone do instalowania na wlotach i wylotach kanałów instalacji klimatyzacyjnej lub wentylacyjnej. Stosowane są w nawiewach i wywiewach sufitowych, gdzie ze względu na sposób nawiewu/wywiewu dzielimy je na następujące typy: kwadratowe A1, okrągłe/wirowe S1; S2; S3; SR1; SQ1, SLR1.
Cechą charakterystyczną nawiewników typu S jest wysoki stopień indukcji powodowany wirowym wypływem powietrza, co daje efekt szybkiego wyrównania temperatury w pomieszczeniu.

Nawiewniki i anemostaty DWB oraz kratki wentylacyjne GWB posiadają atest higieniczny o numerze Nr HK/B/1117/01/2014 wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji - zapraszamy do kontaktu z doradcami techniczno- handlowymi - dostępnymi w całej Polsce. >>  TUTAJ

Źródło: ''