Dowiedz się więcej o nowych funkcjach humiFog direct rodziny wysokociśnieniowych nawilżaczy adiabatycznych firmy CAREL do bezpośredniego zastosowania w pomieszczeniach.

Innowacje są wynikiem postępu technologicznego oraz ulepszonego oprogramowania, które doprowadziły do znaczących zmian w produkcie, poprawiając jego funkcjonalność i użyteczność.

Nowa wersja wyświetlacza, nazwana pGD EXPERIENCE lub pGDX, została stworzona, by zapewnić lepsze wrażenia użytkownika. Od estetyki po wydajność, łatwość obsługi i spójność z poprzednią wersją, wszystkie funkcje wyświetlacza mają uprościć dostęp do informacji. Terminal graficzny z ekranem dotykowym 4,3” wyposażony jest w interfejs z animowanymi kolorowymi ikonami do wykonywania wszystkich konfiguracji nawilżacza i operacji programowania. Nowy terminal z wyświetlaczem graficznym pozwoli, nawet mniej doświadczonym użytkownikom, szybko i intuicyjnie uzyskać dostęp do najczęściej używanych funkcji urządzenia (np. Włączanie / wyłączanie, ustawianie wartości zadanej itp.) oraz szeregu informacji, takich jak stan urządzenia i odczyty czujników.

Zmienione numery seryjne rodziny humiFog funkcjonują od 3 czerwca 2019 roku. Nowa wersja jest całkowicie kompatybilna z poprzednią, proces PHASE IN / PHASE OUT będzie bardzo szybki i zostanie zakończony do końca lipca. Aktualne kody stacji pompowej HumiFog będą zawierały zmienioną ostatnią cyfrę w celu wskazania aktualnej wersji 1 produktu.

Nowe oprogramowanie 2.1 zawiera ulepszenia w stosunku do poprzedniej wersji, w tym aktywację pompy podczas cyklu „mycia”. Skraca to czas przed ponownym rozpylaniem, zapewniając wyższą wydajność nawet w szczególnie złożonych systemach. W celu ułatwienia interpretacji i zachowania tej samej terminologii, która jest już stosowana w innych modelach nawilżaczy, nazwy niektórych parametrów zostały zmienione i można uzyskać do nich dostęp z menu „c.Configurations”. Zmieniono także wybrane aspekty logiki aktywacji tych parametrów, zoptymalizowano i dostosowano je do stanu pracy nawilżacza. Środki te poprawiają jakość rozpylania wytwarzanego przez humiFog direct, jeszcze bardziej zmniejszając ryzyko niepożądanego kapania i unikając jakiegokolwiek ciśnienia wstecznego w linii wodnej kabiny nawilżacza Humifog, zwiększając tym samym jego niezawodność mechaniczną.

Serwer internetowy ma nowy układ graficzny oraz tryb dostępu za pośrednictwem adresu IP (np. 10.10.7.198). Strona główna nowego serwera internetowego zawiera szereg informacji w czasie rzeczywistym o stanie jednostki i strefy. Funkcja emulacji pGD1 pozwala na bardziej zaawansowaną konfigurację urządzenia. Dostęp do parametrów nawilżacza, alarmów i zmiennych jednostkowych można uzyskać w łatwy i intuicyjny sposób, z możliwością eksportowania i importowania informacji. Dodatkowo tworzenie wykresów z żądanymi zamiennymi w czasie rzeczywistym, można wybrać według potrzeb i pogrupowanych kategorii.

humiFog direct jest kompatybilny z lokalnym systemem nadzoru Carel boss i mini boss, obejmującym nową wtyczkę Usage Balancer, która upraszcza zarządzanie witryną, maksymalizując synergię między jednym lub większą liczbą nawilżaczy. Usage Balancer może odczytywać jedną lub więcej czujników, które z kolei można pogrupować zgodnie z wymaganiami, na przykład w celu sterowania dwoma strefami bezpośrednimi humiFog przy użyciu dwóch odrębnych grup czujników.

Istnieje możliwość podłączenia urządzenia do tERAbox w celu zdalnego nadzoru przez portal tERA cloud. tERAbox, za pośrednictwem sieci komórkowej, okresowo wysyła zarejestrowane dane do portalu chmury tERA. Dostęp do portalu możliwy jest zdalnie na dowolnym urządzeniu elektronicznym z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon itp.).

Ponadto wprowadzono nowe kolory obudowy, dotychczasowe szare zamieniono na kolor biały dla panelu przedniego i czarny dla pozostałej części.

 

Dowiedz się więcej