Powietrze, którym oddychamy ma znaczenie dla naszego zdrowia, życia.

Nowe centrale HESTOR MEDICUS - centrale higieniczne
Czystość powietrza i właściwy mikroklimat odgrywają kluczową rolę w pielęgnacji i procesie leczenia pacjentów placówek medycznych oraz w ochronie zdrowia opiekującego się nimi personelu medycznego. Skutecznym rozwiązaniem hamującym rozwój i rozprzestrzenianie się mikroorganizmów w zamkniętych przestrzeniach jest stosowanie systemów wentylacyjnych, które jednocześnie zapewniają kontrolę temperatury, wilgotności oraz czystości znajdującego się w nich powietrza. Systemy te są w pełni zautomatyzowane i wyposażone w moduł zdalnego sterowania.

MedicusMedicusMedicus

HESTOR jest liderem w projektowaniu nowoczesnych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urządzenia serii MEDICUS spełniają normy VDI 6022, VDI 3803 i DIN EN 1946-4, gwarantujące zachowanie standardów pozwalających na utrzymanie najwyższej jakości znajdującego się w pomieszczeniu powietrza. HESTOR MEDICUS to efekt współpracy nowoczesnej linii produkcyjnej, specjalistycznego laboratorium HVAC, pionu badań i rozwoju, a także wyszkoloną kadrą, wyspecjalizowaną w dziedzinie projektowania, produkcji oraz instalacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Centrale klimatyzacyjne HESTOR MEDICUS zostały zaprojektowane w celu utrzymania czystego, bezpiecznego środowiska. Są one instalowane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest utrzymanie wysokiego poziomu higieny i stałej dezynfekcji, np. oddziały ratunkowe, oddziały intensywnej opieki medycznej, sale operacyjne, sanatoria . Znajdują również zastosowanie w pomieszczeniach , w których gromadzone są dane na nośnikach optycznych, w miejscach produkowana żywności, przechowywania elementów elektronicznych, leków oraz innych medykamentów.

Wykres

Modułowa budowa central MEDICUS sprawia, że ich montaż oraz instalacja są bardzo proste w uruchomieniu i obsłudze. Oferta MEDICUS obejmuje centrale w sześciu różnych wymiarach w zakresie od 2 000 do 16 000 m3/h, dla ciśnienia na poziomie 1 700 Pa.

Parametry techniczne (zgodnie z DIN EN 1886):
- obudowa: wytrzymałość na odkształcenia (ugięcie obudowy) - klasa D1,
- mostek termiczny - TB1 (M),
- szczelność obudowy - klasa L3 (M),
- szczelność filtrów - klasa F8 (M).

Wymogi higieniczne (zgodnie z VDI 6022, VDI 3803):
- idealnie płaskie powierzchnie wewnętrzne,
- spód urządzeń wraz z pojemnikiem na skroploną wodę wykonane ze stali nierdzewnej (zgodnie z AISI 304),
- poszczególne moduły zaopatrzone w drzwiczki rewizyjne ułatwiające utrzymanie czystości wewnątrz urządzeń,
- prosty demontaż poszczególnych elementów.

KONSTRUKCJA
Podstawowa konstrukcja central składa się z aluminiowych profili oraz aluminiowych narożników łączących. Panele typu "sandwich" zbudowane są z osłony zewnętrznej i wewnętrznej, zintegrowanych izolacją termiczną oraz dźwiękową. Pokrywy mogą być wykonane z blachy ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Ich grubość wynosi od 40 do 60 mm.
Urządzenia spełniają wymagania normy DIN EN 1886, o przenikaniu ciepła w klasie T3 i T2.

PRZEPUSTNICE WIELOPŁASZCZYZNOWE
Przepustnice powietrza mogą być obsługiwane ręcznie lub automatycznie, za pomocą uruchamiającego je siłownika połączonego bezpośrednio z automatyką centrali.

Medicus

FILTRY
Zastosowano filtry kasetonowe lub kieszeniowe klasy filtracji G4 i F9. Filtry montowane są na prowadnicach z wykorzystaniem mechanizmów blokujących, umożliwiających prosty i szybki demontaż.

WYMIENNIKI CIEPŁA
- Pośredni system wymiany powietrza składa się z dwóch wymienników typu woda-powietrze zamieszczonych w sekcjach powietrza nawiewanego oraz wywiewanego. Wymienniki połączone są za pomocą układu rur, a obieg wody wymuszany jest przez zastosowaną pompę. Tego typu wymienniki ciepła stosowane są w sytuacjach, gdy oba strumienie powietrza (nawiewane i wywiewane) muszą być całkowicie od siebie odizolowane, lub w sytuacjach, gdy konieczność ich zastosowania wynika ze szczególnych wymagań instalacyjnych określonych dla konkretnego przypadku. Wymienniki ciepła wykonane są z rur miedzianych oraz z aluminiowych lameli.
- Płytowe wymienniki ciepła to kompaktowe urządzenia, które umożliwiają ogrzewanie lub chłodzenie świeżego powietrza za pomocą energii zawartej w powietrzu wywiewanym. Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są od siebie całkowicie odseparowane. Wymienniki stosowane w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych MEDICUS wykonane są z płyt aluminiowych oraz z paneli ze stali nierdzewnej. Istnieje możliwość zastosowania układu ominięcia wymiennika – „by-pass”, dającego możliwość rozmrażania zimą oraz chłodzenia wiosną, latem, jesienią.
- Regeneracyjne wymienniki ciepła typu obrotowego zbudowane są z lamel aluminiowych w kształcie koła. Ich ruch obrotowy zapewnia wymianę ciepła między wychodzącym powietrzem gorącym a świeżym, zimnym powietrzem wchodzącym. Możliwe jest częściowe odprowadzanie wilgoci z powietrza nawiewanego do pomieszczenia.

SEKCJA CHŁODZENIA
Sekcja chłodzenia w wymiennikach ciepła typu woda-powietrze oparta jest na przepływie wody lub roztworu glikolu przez system rur miedzianych z aluminiowym lamelami (rozstaw lameli 2,3 mm). Poniżej wmontowana jest taca ociekowa zbudowana ze stali nierdzewnej, w której gromadzą się skropliny. Sekcja może składać się z czterech, sześciu lub ośmiu rzędów wymiennika w zależności od zadanych parametrów jakie powietrza .

SEKCJA OGRZEWANIA
Sekcja ogrzewania w wymiennikach ciepła typu woda-powietrze oparta jest na przepływie wody lub roztwory glikolu przez system rur miedzianych z aluminiowym lamelami (rozstaw lameli 2,2 mm). Sekcja może składać się z dwóch lub czterech rzędów. Wyposażona jest w czujnik temperatury, który pozwala na zapobieganie jego zamarznięciu. Dostępna jest również możliwość korzystania z opcji ogrzewania elektrycznego.

TACA OCIEKOWA / ODKRAPLACZ

Zasobnik gromadzący wodę powstałą w efekcie skraplania się powietrza, podczas procesu jego chłodzenia. Wykonany jest ze stali nierdzewnej i zamontowany w dolnej części sekcji chłodzenia.

SEKCJA TŁUMIENIA DŹWIĘKU

Równolegle z kierunkiem przepływu powietrza zamontowane są przegrody, których celem jest tłumienie dźwięku. Są one wykonane ze skompresowanej wełny mineralnej z włókna szklanego. W razie konieczności, dzięki funkcjonalnej obudowie, poszczególne przegrody można łatwo i szybko usunąć.

SEKCJA WENTYLATORÓW
Zastosowane wentylatory są wyważone statycznie i dynamicznie.

Stosowane są dwa rodzaje wentylatorów:
- wentylatory promieniowe (odśrodkowe) typu „plug fan” charakteryzujące się:
- wysoką wydajnością,
- możliwością płynnej regulacji przepływu i poziomu ciśnienia powietrza,
- dobrymi parametrami poziomu tłumienia dźwięku,
- wentylatory odśrodkowe z podwójnym wlotem oraz wirnikami zakrzywionymi do tyłu, charakteryzujące się:
- wysoką wydajnością,
- osadzeniem w ramie tłumiącej drgania,

W sekcji wentylatorów znajdują się kratki zabezpieczające wlot powietrza.
MedicusMedicusMedicus

ELEMENTY DODATKOWE:
- osłona umożliwiająca zainstalowanie urządzenia na zewnątrz pomieszczenia, z dodatkowym systemem odprowadzania wody deszczowej,
- ramy montażowe wykonane z profili aluminiowych o grubości 100 mm, z możliwością zamocowania ich pod każdą z sekcji (rozwiązanie to nie jest dostępne w przypadku piętrowych central MEDICUS,
- otwory w obudowie ułatwiające podnoszenie i transport urządzeń,
- okna kontrolne , z możliwością montażu w każdej sekcji, pozwalające na bieżącą kontrolę poziomu czystości wewnątrz urządzeń,
- oświetlenie wewnętrzne, wspierające czynności kontrolne wewnątrz jednostek,
- regulowane nóżki montażowe, które pozwalają na unoszenie lub opuszczanie centrali, np. w celu dokonania czynności regulacyjnych lub utrzymania czystości pod spodem urządzeń.


Budowa