W tym roku pojawiła się nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r.). Ustawa określa: zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

 

Żródło: http://isap.sejm.gov.pl/