VENTUS Compact to nowa linia kompaktowych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych od VTS.

Głównymi cechami wyróżniającymi produkty z nowej linii są m.in.:

 • zwarta konstrukcja o kompaktowych wymiarach,
 • wysoka sprawność odzysku energii,
 • energooszczędne i ciche silniki EC w klasie IE4+,
 • wysokochłonne filtry powietrza Mini-Pleat,
 • skonfigurowany i sprawdzony fabrycznie system zaawansowanej automatyki,
 • fabryczne okablowanie urządzenia.

Kompaktowe urządzenia zostały zaprojektowane w wersji kanałowych central podwieszanych, jak również kanałowych central stojących.

 

POBIERZ BROSZURĘ

 

Odzysk energii
Wszystkie centrale VENTUS Compact spełniają założenie dyrektywy EcoDesign 2018. W centralach podwieszanych sprawność odzysku energii wynosi do 92%, natomiast w centralach stojących do 86%

Centrale podwieszane - wymienniki heksagonalne  Centrale stojące - wymienniki obrotowe

 

Centrale podwieszane zostały wyposażone w wysokosprawne przeciwprądowe rekuperatory heksagonalne z by-passem, który zapobiega zamarzaniu wymiennika. Rekuperator zapewnia odzysk ciepła i chłodu z usuwanego powietrza do powietrza nawiewanego bez mieszania tych strumieni, jak również bez transferu wilgoci pomiędzy nimi. Gwarantuje doskonałą separację strumienia nawiewanego od wywiewanego.

W centralach stojących zastosowano wysokosprawne wymienniki obrotowe (regeneratory obrotowe) z napędem opartym na silnikach EC. Regenerator zapewnia odzysk ciepła i chłodu wraz z transferem wilgoci.

Naturalny transfer wilgoci w regeneratorze w sposób znaczący poprawia jakość powietrza nawiewanego zimą, zapobiegając nadmiernemu przesuszeniu powietrza w procesie jego podgrzewania. W systemach z nawilżaniem regenerator obrotowy zmniejsza koszt nawilżania. System automatyki, poprzez pomiary parametrów powietrza przepływającego przez wymiennik oraz płynną regulację prędkości obrotowej rotora, a także zarządzanie strumieniami powietrza, zapobiega zamrożeniu wymiennika obrotowego w zimie, jak również optymalizuje efektywność odzysku energii. Napęd wymiennika obrotowego oparty jest na silnikach EC, których sprawność jest praktycznie stała, tj. niezależna od prędkości obrotowej silnika. W większości zastosowań regenerator obrotowy nie wymaga odprowadzenia kondensatu z centrali, co w niektórych instalacjach szczególnie zewnętrznych może być dodatkową zaletą.

 

Silniki EC
Zespoły wentylatorowe zostały wyposażone w wysokosprawne silniki EC o klasie energooszczędności znacznie przewyższającej wymagania sprawności dla silników o klasie IE4.

Wśród najważniejszych zalet silników EC znajdziemy:

 • łatwe sterowanie,
 • wysoka efektywność przetwarzania mocy elektrycznej na mechaniczną, 
 • wysoka sprawność (praktycznie niezmienna) w zakresie regulacji prędkości obrotowej,
 • niewielkie rozmiary obudowy,
 • cicha praca.

VENTUS Compact – centrale podwieszane

 

Filtry Mini-Pleat
Filtry mini-pleat są specjalną konstrukcją filtrów działkowych. Są one tak zaprojektowane, aby przy tej samej przestrzeni, którą zajmują tradycyjne filtry działkowe, zapewnić kilkukrotnie większą powierzchnię filtracji i wynikającą z tego kilkukrotnie większą chłonność. Filtry składają się z ultracienkich mikrowłókien, które są pokryte specjalnym, skondensowanym spoiwem. Kulki adhezyjne zapewniają równomierny przepływ powietrza i wytrzymałość filtra. Filtry Mini-Pleat są przetestowane i zaprojektowane do stosowania w systemach wentylacyjnych, które wymagają średniej i wysokiej skuteczności filtracji, szczególnie w obiektach takich jak: szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje edukacyjne, produkcja mikroprocesorów i wiele innych. Mini-Pleat posiada dużo większą trwałość od tradycyjnych filtrów.

Urządzenia w standardzie wyposażone są w filtry Mini-Pleat:

 • w części nawiewnej – w klasie EU 7
 • w części wywiewnej – w klasie EU 5

Opcjonalnie dostępny jest dodatkowy filtr powietrza – w klasie EU9

ZINTEGROWANA WIELOFUNKCYJNA AUTOMATYKA
Centrale kompaktowe dostarczane są jako centrale okablowane z zamontowanym i skonfigurowanym systemem automatyki, zgodnie z aplikacją dobraną w programie doboru CCOL4. 

Podłączeniom w miejscu montażu podlegają wyłącznie te elementy automatyki, które są związane z obsługą funkcji dodatkowych, kanałowe czujniki temperatury nawiewu oraz siłowniki przepustnic wlotowych powietrza. Przepustnice ze względu na transport pionowy nie są montowane na bloku centrali. Rozwiązanie to daje użytkownikowi elastyczność co do miejsca ich zamontowania, a w przypadku doposażenia urządzenia w funkcje dodatkowe, przepustnice te mogą zamknąć dostęp powietrza także do tych funkcji. 

Wszystkie prace podłączeniowe realizowane są tylko w puszce podłączeniowej wyprowadzonej na zewnątrz obudowy centrali. Poprzez umiejscowienie automatyki wewnątrz obudowy, zyskujemy dodatkową przestrzeń, którą w tradycyjnych rozwiązaniach trzeba przewidzieć na rozdzielnię zasilająco–sterującą.

Zainstalowana automatyka poza podstawowymi algorytmami sterowania i zabezpieczaniami pracy centrali, zapewnia dodatkowo:

 • płynny pomiar zabrudzenia filtrów,
 • elektroniczny pomiar i automatyczną regulację wydajności tj.: funkcję dopasowującą moc wentylatorów do potrzeb instalacji,
 • utrzymywanie punktu pracy wentylatorów bez względu na stopień zabrudzenia filtrów i stopień otwarcia przepustnicy by-pass,
 • dynamiczny algorytm przewidywania stanu zamrożenia, a co za tym idzie rozszerzenie działania odzysku w zakresie niskich temperatur,
 • redukcję wydajności poszczególnych odgałęzień instalacji,
 • komunikację ze zintegrowanymi systemami BMS,
 • wizualizację pracy centrali obsługiwaną za pomocą przeglądarki internetowej.

Przykładowe wizualizacje funkcji automatyki w centralach VENTUS

 

Kompaktowe centrale podwieszane
Typoszereg kompaktowych central podwieszanych obejmuje swym zakresem 5 jednostek o wydajności od 250 do 3300m3/h

Typoszereg central podwieszanych

Zakres wydajności - przy zastosowaniu funkcji dodatkowych może być wymagane podniesienie minimalnych prędkości powietrza.


Kompaktowy blok składa się min. z:

 • wysokosprawnego przeciwprądowego wymiennika heksagonalnego z funkcją by-pass, która zabezpiecza wymiennik przed zamarzaniem,
 • energooszczędnych i cichych zespołów wentylatorowych z silnikami EC o klasie energooszczędności IE4+,
 • wysokochłonnych filtrów powietrza Mini-Pleat odpowiednio o klasach filtracji EU7 na nawiewie i EU5 w części wywiewnej,
 • systemu wbudowanej zaawansowanej automatyki sterująco-zabezpieczającej z funkcją optymalizacji pracy urządzenia.

Na uwagę zasługuje także niska wysokość urządzeń, która pozwala na ich elastyczne zamontowanie.

Urządzenia podwieszone oferowane są w oparciu o bloki funkcjonalne oraz dodatkowe funkcje uzupełniające tzw. dostawki funkcyjne, takie jak: filtr powietrza EU9, nagrzewnica wodna i elektryczna, chłodnica wodna z bezpośrednim odparowaniem, tłumik, sekcja pusta.

Kompaktowe centrale stojące
Typoszereg kompaktowych central stojących obejmuje swym zakresem 8 wielkości central stojących o wydajności od 840 do 16 500m3/h.

Typoszereg central stojących

Zakres wydajności - przy zastosowaniu funkcji dodatkowych może być wymagane podniesienie minimalnych prędkości powietrza

Wysokość - z ramą 90mm


Kompaktowy blok składa się min. z:

 • wysokosprawnego regeneratora obrotowego z napędem opartym na silniku EC w klasie IE4+,
 • energooszczędnych i cichych zespołów wentylatorowych z silnikami EC o klasie energooszczędności IE4+,
 • wysokochłonnych filtrów powietrza Mini-Pleat odpowiednio o klasach filtracji EU7 na nawiewie i EU5 w części wywiewnej,
 • systemu wbudowanej zaawansowanej automatyki sterująco-zabezpieczającej z funkcją optymalizacji pracy urządzenia.

 

Długość central bazowych

Długości dodatkowych funkcji obróbki powietrza

Bez wątpienia unikatową cechą central kompaktowych jest możliwość fabrycznego ustawienia parametrów pracy centrali na ostatnim etapie montażu. Konfigurowane są parametry pracy silników, jak również automatyka. Całość testowana jest przed wysyłką do klienta. Obecnie w sprzedaży dostępne już są wielkości VVS010s oraz VVS0015s, a w drugiej połowie 2018 roku pojawią się także pozostałe wielkości central podwieszanych oraz centrale stojące.