Od 1 sierpnia 2014r. mierzymy gaz nową miarą. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wprowadziło zmiany odnośnie zasad rozliczania zużycia gazu ziemnego z jednostek objętości (m3) na jednostki energii (kWh).

Nowa jednostka pomiaru gazu

Wprowadzenie nowej miary wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkuacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Nowa jednostka miary
Od 1 sierpnia 2014r. rozliczenia za zużyte paliwo gazowe i świadczone usługi dystrybucji będą prowadzone w jednostkach energii kWh (kilowatogodzinach), a nie jak dotychczas w jednostkach objętości m3 (metrach sześciennych). Wynika to z nowych proklienckich zmian w prawie.

Podstawa prawna
Dnia 25 lipca 2013r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulackji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U.z 2013r., poz.820). Na podstawie ww.rozporządzenia od 1 sierpnia 2014r.zmieniona została jednostka rozliczenia zużycia paliwa gazowego z m3 na kWh. 

Bliżej Europy:
Czy wiesz, że Polska była dotychczas jedynym krajem w Europie, który stosował rozliczenia na podstawie objętości zużytego gazu ziemnego, a nie ilości dostarczaonej energii? Teraz również w naszym kraju klienci będą rozliczani za zużyte paliwo gazowe w kWh.

Korzyści
Zmiana jednostki rozliczenia zużycia paliwa gazowego na kWh umożliwi klientom porównanie cen różnych nośników energii (np. gazu z prądem).

Co się zmieni? Dla odbiorców najważniejszą zmianą będą nowe jednostki rozliczeniowe na fakturze. Na rachunku będą widniały dodatkowe wartości:

 • ilość zużytego gazu ziemnego wyrażona w jednostkach energi (kWh)
 • współczynnik konwersji. 

Bez zmian pozostaną:

 • obecnie zamontowane gazomierze
 • warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego
 • numer konta bankowego do uiszczania opłat
 • numer klienta

Współczynnik konwersji
Współczynnik konwersji służy do przeliczenia jednostek objętości m3 (metrów sześciennych) na jednostki energii podawane w kWh (kilowatogodzinach), określające realne ciepło spalania gazu podawane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla obszaru geograficznego właściwego dla danego punktu poboru gazu. 

ilość pobranego gazu w m3  x  współczynnik konwersji  = ilość pobranej energii w kWh

(Przykład:  30m3 x 11,097 = 332,91 kWh czyli 333 kWh ponieważ ostateczną wartość zaokrągla się do pełnych liczb)

Dodatkowe informacje dla odbiorców
W celu zapewnien ia pełnej informacji o rozliczeniac h za zużycie paliw gazowych klienci będą otrzymywać dane o:

 • zyżuciu paliwa gazowego w jednostkach objętości (m3
 • wartości współczynnika konwersji
 • zużycia paliwa gazowego w jednostkach energii (kWh)
 • cena 1 kWh energii.

Źródło: PGNiG


Komentarze

 • nowa jednostka pomiaru gazu

  Uczciwie by było zamontować liczniki liczące gaz w kWh, a nie tak jak jest obecnie liczone w m3, a płacimy za kWh.
  Nie podoba mi się ten współczynnik konwersji, który nie wiadomo skąd się bierze, ulega zmianom i jeszcze przedstawiany jest jako "korzyść". W Niemczech są liczniki gazowe liczące gaz w kWh, w Polsce obywateli traktuje się jak durni i sięga do ich kieszeni tworząc przepisy legalizujące kradzież.