Znany z doskonałej jakości urządzeń wentylacyjnych, szwedzki koncern Swegon, gwarantuje spełnienie parametrów technicznych nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Nowa generacja central wentylacyjnych GOLD

Szósta już generacja typoszeregu central wentylacyjnych GOLD F to nowa odsłona najbardziej rozpoznawalnego produktu firmy Swegon. Koncepcja, która powstała przeszło dwadzieścia lat temu, była genialna w swej prostocie. Po analizie rynku od strony potrzeb użytkownika, zebrano wiedzę dotyczącą najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań z dziedziny wentylacji, a następnie przyjęto, że niezawodność i kompleksowość rozwiązania musi być wyróżnikiem na każdym etapie inwestycji. W ten sposób powstało urządzenie „plug&play”, które jest nie tylko bardzo popularne wśród projektantów, instalatorów i użytkowników, ale także stało się wzorcem do naśladowania przez konkurencję.

Nieustannie zmieniający się świat, skłania producentów urządzeń do nieustannej obserwacji rynku, a co za tym idzie, aktualizacji rozwiązań. Dlatego też wciąż aktualny produkt – centrala wentylacyjna GOLD - doczekał się kolejnej, szóstej generacji o oznaczeniu GOLD F. Nowa odsłona zapewnia zgodność z przepisami z zakresu oszczędności i odzyskiwania energii oraz dyrektywą Ecodesign. Centrala GOLD F produkowana jest w 18 różnych wielkościach, w zakresie wydajnościowym od 300 m3/h do ok. 50 000 m3/h (w zależności od konfiguracji) oraz pięciu wersjach wykonania:

  • GOLD RX – centrale z wymiennikiem rotacyjnym, wszystkie wielkości 04-120;
  • GOLD PX – centrale z wymiennikiem typu przeciwprądowego (Counter Flow), 10 wielkości 04-30;
  • GOLD CX – centrale z wymiennikiem glikolowym, 8 wielkości 35-120;
  • GOLD SD – centrale nawiewne i wywiewne, wszystkie wielkości 04-120;
  • GOLD LP – centrale podwieszane z wymiennikiem rotacyjnym, 2 wielkości 05 i 08.

 

Kompaktowa centrala wentylacyjna GOLD wyposażona jest w kompletny, zintegrowany z centralą układ sterowania, co skraca do minimum czas montażu na budowie. Podstawowy moduł central GOLD RX, PX i CX wyposażony jest w wentylatory nawiewne i wyciągowe, filtry klasy F7 lub F5 oraz wymienniki do odzysku ciepła. Pozostałe moduły funkcyjne, takie jak: przepustnice, nagrzewnice, chłodnice czy tłumiki akustyczne, mogą być instalowane razem z modułem podstawowym jako kolejne sekcje w obudowie lub montowane jako peryferyjne urządzenia kanałowe.

Centrale GOLD SD posiadają wentylatory oraz filtry klasy F7 lub F5, a dodatkowo mogą również wyposażone być w wymiennik glikolowy do odzysku ciepła dla wielkości od 14 do 120. Pozostałe moduły funkcyjne podobne do umieszczonych w centralach nawiewno-wywiewnych. Wszystkie centrale GOLD są kompletnie okablowane fabrycznie i posiadają zintegrowany układ automatyki. W tym konkretnym przypadku (GOLD SD) sterownik umieszczony jest w centrali nawiewnej, a centrala wyciągowa posiada wtyczkę do podłączenia kabla komunikacyjnego. Wszystkie centrale dostosowane są również do instalacji na zewnątrz budynków.

 

Układ sterowania centrali
Za kontrolę i regulację temperatury, przepływ powietrza oraz wiele innych funkcji sterowania pracą centrali czy funkcji alarmu, odpowiada mikroprocesor układu sterowania central GOLD. Wbudowane funkcje central w bardzo prosty sposób można uaktywnić, dzięki panelowi dotykowemu IQnavigator połączonego z układem sterowania IQlogic centrali GOLD. Ponadto każda centrala wyposażona jest we wbudowany serwer internetowy, który zapewnia możliwość nadzorowania centrali poprzez internet, sieć komputerową lub Wi-Fi. Bez względu na działanie wbudowanego serwera, system jednostek może być w standardzie połączony z systemem BMS obiektu w praktycznie wszystkich dostępnych protokołach komunikacyjnych.

Nowa generacja central GOLD F
Obecnie na rynku dostępny jest nowy wariant central – GOLD F, posiadający nowe rozwiązania z zakresu mechaniki, jak i automatyki. Wśród najistotniejszych zmian należy wspomnieć o nowym, ciemnoszarym kolorze obudowy, wyższej szczelności obudowy w porównaniu do poprzedniej wersji, lepszych parametrach termicznych paneli obudowy oraz unowocześnionych elementach paneli.

Na szczególną uwagę zasługują również centrale GOLD PX, w których wymiennik krzyżowy zastąpiono rozwiązaniem z wymiennikiem przeciwprądowym. Wpłynęło to na znacznie wyższy poziom odzysku ciepła, niż przy zamontowaniu standardowego wymiennika krzyżowego. Rozwiązanie to spełnia nowe, bardzo wysokie wymagania Ecodesign, których pierwszy etap wszedł do użytku 1-go stycznia 2016 roku, a drugi etap wejdzie z dniem 1-go stycznia 2018 roku. Rozwiązanie koncernu Swegon zapewnia wzrost efektywności odzysku ciepła nie tylko poprzez swoją konstrukcję i umieszczenie by-passu wewnątrz wymiennika, zamiast w części bocznej (RECOflow), ale przede wszystkim dzięki zastosowaniu nowej, opatentowanej przez firmę, sekwencji sterowania rozmrażaniem (RECOfrost). Ta zmiana pozwoliła na zwiększenie poziomu odzysku energii w skali rocznej o kolejne kilka procent oraz nie dopuszcza do skokowych zmian zapotrzebowania na ciepło uzupełniane przez nagrzewnicę.

Najnowszy typoszereg GOLD F prezentuje znacznie większe możliwości modułowego budowania konfiguracji central od swojego poprzednika, wariantu GOLD E. Także w systemie sterowania centralą wprowadzono szereg nowych, interesujących rozwiązań.

 

Najnowsze technologie produkcji
Centrale GOLD produkowane są przy zastosowaniu najnowszych technologii i nowoczesnego parku maszynowego. W zależności od wielkości centrale GOLD produkowane są na oddzielnych, kompletnie zautomatyzowanych liniach montażowych. Fabryka koncernu Swegon produkuje rocznie około 10 000 szt. central.  Nowoczesne rozwiązanie central GOLD, to produkty w całości skonstruowane, testowane i na bieżąco unowocześniane. Większość podzespołów central, w tym wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim i rotacyjne wymienniki do odzysku ciepła, są własnymi, opatentowanymi konstrukcjami zakładów i w całości produkowane są przez fabrykę Swegon, gdzie ściśle kontrolowany jest każdy etap produkcji. Po zakończonym etapie produkcyjnym każde urządzenie jest sprawdzane i poddawane testom wydajności przed wysłaniem do końcowego użytkownika. Ważną kwestią jest fakt, że firma Swegon posiada liczne laboratoria i ośrodki badawczo-rozwojowe.  Wszystkie testy przeprowadzane są w ośrodku rozwojowym fabryki Swegon w Szwecji - jednym z najbardziej specjalistycznych i nowoczesnych ośrodków branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Europie. Obecnie produkcja nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych jest niemożliwa bez posiadania specjalistycznych laboratoriów umożliwiających testy i próby.

Wszelkie zmiany wprowadzone przez Swegon w centralach GOLD zapewniają zoptymalizowanie obsługi urządzeń, a także uzyskanie jeszcze większego poziomu energooszczędności. Gwarancję wysokiego odzysku energii cieplnej oraz wysokiej efektywności energetycznej central klimatyzacyjnych z wymiennikiem rotacyjnym (GOLD RX) zapewnia certyfikat Passive House Institute. Instytut certyfikował centrale GOLD RX łącznie w 12 wielkościach (04–35, 50) do maksymalnego przepływu powietrza - 9 000 m3/h. Rozwiązania te cechuje największa wydajność wśród wszystkich central, które do tej pory otrzymały certyfikat.  Ponadto centrale GOLD posiadają także certyfikat EUROVENT oraz wykonywane są zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz normami ekologicznymi 1400, a co ważne, posiadają atesty higieniczne PZH i oznaczone są znakiem CE.

Centrale GOLD zapewniają bezusterkową pracę przez wiele lat, co Swegon gwarantuje, oferując pełną, 5-letnią gwarancję na centralę wraz z kompletną automatyką. Taki okres gwarancji obejmuje wszystkie podzespoły oraz komponenty układu sterowania central GOLD.

Po raz pierwszy typoszereg central wszedł do produkcji w 1994 roku. W 2017 roku do produkcji i sprzedaży wdrożono już szóstą wersje GOLD F. Polska jest poza Skandynawią jednym z największych odbiorców tych central. Aktualnie na rynku polskim w centrale GOLD zostało wyposażonych ponad 3 000 obiektów.

Firma Swegon działa w Polsce od 26 lat, posiadając w kraju 6 biur techniczno-handlowych, a także własny serwis z gwarancją wykwalifikowanego doradztwa i pomocą techniczną. Serwis organizacji Swegon gwarantuje prawidłowe uruchomienie central, szybką, kompetentną i odpowiedzialną obsługę klienta.

 

Dowiedz się więcej