Fluke 1730 jest urządzeniem trójfazowym, który upraszcza proces wykrywania strat prądu. Urządzenie służy do tworzenia i wdrażania skutecznych strategii oszczędnościowych. Pomocne może się zatem zdać technikom-specjalistom oraz kierownikom zakładów.

Nie wiesz jak zmniejszyć rachunek za prąd? Dzięki Fluke 1730 zlokalizujesz straty energii.
Fluke Corporation przedstawia trójfazowy rejestrator energii Fluke 1730. To wygodne w obsłudze urządzenie pozwala na profesjonalne zbieranie danych o zużyciu prądu. Dołączone oprogramowanie Fluke Energy Analyze pełni rolę zarówno narzędzia raportującego dla kierowników zakładów, jak i systemu analitycznego dla inżynierów elektryków.

Fluke 1730
Nawet dobrze zarządzane placówki mogą się borykać z problemem strat energetycznych. Zazwyczaj wynikają one z obniżonej wydajności sprzętu, systemu lub urządzeń pracujących w porach, gdy koszty produkcji są najwyższe. Wykrywanie takich strat wymaga rejestrowania zużycia energii w danym okresie czasu. Służą do tego drogie analizatory jakości energii elektrycznej, które muszą być obsługiwane przez wyszkolonych inżynierów. Koszty i bariera w postaci wysokich kwalifikacji sprawiają, że przeprowadzanie tego typu audytów jest dla wielu zakładów bardzo niepraktyczne.


Rejestrator Fluke 1730 pozwala to zmienić. Ergonomiczne i wygodne w stosowaniu urządzenie daje specjalistom możliwość analizowania i rejestrowania danych bez żadnych opóźnień. Kierownicy zakładów otrzymują dane niezbędne do zidentyfikowania źródła problemu i wprowadzenia projektów oszczędnościowych.

Fluke 1730Fluke 1730 pozwala przeprowadzać pomiary napięcia, prądu, poziomu i współczynnika mocy, aby znaleźć źródło problemu. Wszystkie mierzone wartości są automatycznie rejestrowane i mogą być sprawdzane podczas tej operacji. Typowe błędy konfiguracji można poprawiać dzięki przeprojektowanemu układowi przewodów, sprawdzaniu cyfrowemu oraz mechanizmowi automatycznej korekty ustawień. Pomocny jest również kreator konfiguracji interwałów. Urządzenie opatrzono najwyższą klasą bezpieczeństwa w branży (600 V CAT IV/1000 V CAT III). Można je zasilać bezpośrednio z analizowanego obwodu, bez potrzeby korzystania z gniazdka elektrycznego. Rejestrator posiada dwa porty USB, które pozwalają szybko i wygodnie przenosić dane na komputery PC oraz pamięć Flash.

Zarejestrowane pomiary można przenieść do programu Fluke Energy Analyze, co pozwala na ich dalszą analizę i archiwizację. Oprogramowanie pozwala analizować profile obciążeń z uwzględnieniem szczegółów (przybliżanie i oddalanie), dodawać komentarze, grafikę lub zdjęcia oraz pozostałe informacje.

Zastosowania:


Badania obciążeń. Dzięki tym badaniom można wykryć, jak dużo energii zużywają poszczególne urządzenia, gdy pracują z minimalną i maksymalną mocą. Testy te pozwalają także sprawdzić stopień obciążenia obwodów przed dodaniem dodatkowych odbiorników energii i identyfikować sytuacje, w których występuje możliwość przekroczenia dopuszczalnego obciążenia obwodu lub szczytowego zapotrzebowania ustalonego z zakładem energetycznym.

Rejestracja mocy i energii.
Optymalizacja szczytowego zapotrzebowania i współczynnika mocy często skutkuje obniżeniem miesięcznych rachunków za energię elektryczną. Trójfazowy rejestrator energii elektrycznej 1730 oferuje możliwość pomiaru i określenia tego wpływu, dzięki czemu można przeanalizować wyniki i zaoszczędzić pieniądze.

Pomiary energii. Przeprowadzenie pomiarów w wielu punktach pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu zużycia energii w całym zakładzie.

Uproszczone badania obciążeń. W sytuacjach, w których trudno jest wykonać połączenie w celu pomiaru napięcia, lub jest to niepraktyczne, funkcja uproszczonego badania obciążenia pozwala zmierzyć wartość obciążenia na podstawie samego prądu. Użytkownik może wprowadzić spodziewane napięcie znamionowe, aby przeprowadzić symulowane badanie mocy.

Fluke 1730 to połączenie elementów pomiarowych i oprogramowania w taki sposób, że gromadzenie danych i tworzenie raportów nie wymaga większego wysiłku. Uzyskanie pełnego obszaru zużycia energii to pierwszy krok do obniżenia rachunków za prąd.