Firma Trane stwarza możliwość właścicielom oraz administratorom budynków zmniejszenia kosztów i zużycia energii. Podaje ona jasne i konkretne informacje w celu oceny skuteczności różnorodnych rozwiązań w podnoszeniu wydajności instalacji i podejmowania decyzji.

Narzędzie Programowe do szybkiej i łatwej oceny systemów wody lodowej (TCPA) od TRANE
Firma opracowała ulepszoną wersję narzędzia programowego Trane Chiller Plant Analyser (TCPA*), służącego do szybkiej oceny potencjalnych rozwiązań energooszczędnych oraz zwrotu z inwestycji.
Narzędzie TCPA* zostało opracowane przez Trane na podstawie 100 lat doświadczeń w dziedzinie klimatyzacji, projektowania i eksploatacji instalacji. Kompleksowe narzędzie oceniające dostarcza szczegółowych informacji dotyczących istniejących systemów wody lodowej. Na podstawie porównań, narzędzie proponuje energooszczędne rozwiązania spełniające główne założenia klienta dotyczące wydajności i oczekiwanych korzyści.

Właściciele i administratorzy budynków poszukują sposobów optymalizacji systemów chłodniczych oraz rozwiązań umożliwiających osiągnięcie długoterminowych oszczędności energii i kosztów. Dotychczas wymagało to często przejścia przez czasochłonny i kosztowny proces oceny systemu wody lodowej”, mówi Luc Onockx, Lider Rozwiązań Pod Klucz Trane Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka. „Narzędzie TCPA* pozwala inżynierom i technikom szybko symulować różne rozwiązania, ilustrując potencjalne oszczędności przy jednoczesnym zapewnieniu korzystnej ceny, z uwzględnieniem kraju klienta”.

Narzędzie TCPA* działa przy minimum dostępnych danych i przyjmuje założenia oparte na ponad stuletnim doświadczeniu Trane, nawet w razie braku niektórych informacji. Eliminuje to potrzebę przeprowadzania czasochłonnych audytów na miejscu instalacji. Narzędzie oceniające symuluje różne wstępnie zaprojektowane rozwiązania systemów wody lodowej i prezentuje potencjalne oszczędności energetyczne.

Narzędzie oblicza również zużycie energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne komponenty systemu wody lodowej i ustala ogólny wskaźnik wydajności (COP) całej instalacji. Pozwala to na porównanie rozwiązań nie tylko pod kątem zużycia energii w kWh, ale również ocenę tego, jak wpływają one na cały system wody lodowej.

TCPA* szybko generuje wiarygodny raport, który przedstawia obecny system wyszczególniając proponowane rozwiązania i prezentując oszczędności energii wraz z ROI (zwrotem z inwestycji) oraz korzystną ofertę dostosowaną do rynku danego kraju dla danego zakresu prac. Narzędzie to pozwala klientom na szybką ocenę posiadanej instalacji i ustalenie strategii optymalizacji.

Program optymalizacji układów chłodzenia Trane Boost wykorzystuje narzędzie TCPA* do oceny rozwiązań oszczędnościowych dla systemów wody lodowej oraz przedstawia zwrot z inwestycji.