110
115
109
107
74

Najciekawszy produkt 2009

Pod koniec drugiego dnia wystawy FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2009 poznaliśmy laureatów Konkursu na najciekawszy produkt.
Co roku podczas wystawy FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA organizowany jest Konkurs na najciekawszy produkt wystawy. O tytuł 2009 ten ubiegają się wyroby zgłoszone przez wystawców FORUM - SALONU, które zostały wprowadzone na polski rynek w latach 2008-2009.
Najciekawszy produkt został wybrany głosami słuchaczy seminariów i zwiedzających wystawę FWSK 2009. Każdy mógł oddać jeden głos wykorzystując w tym celu swoją kartę wstępu. Karty zostały zebrane w czasie trwania wystawy, a pod koniec drugiego dnia FORUM - SALONU, 19 marca, zostały publicznie zliczone.
Największą ilością oddanych głosów, a tym samym zwycięzcą tytułu "NAJCIEKAWSZY PRODUKT" została...


Przeciwpożarowa klapa odcinająca GRYFIT LX-5G
,
zgłoszona przez CIAT Sp. z o.o.
GRYFIT LX-5G to nowa generacja klap przeciwpożarowych GRYFIT gwarantująca:
BEZPIECZEŃSTWO
Szybkie i płynne zamknięcie – poniżej 4s, gwarantuje natychmiastowe wydzielenie zagrożonej pożarem strefy.
INNOWACYJNOŚĆ
Konstrukcja bez ograniczników zatrzymujących przegrodę klapy, zwiększyła jej powierzchnię czynną, dzięki czemu obniżyła opory hydrauliczne i hałas „własny”. Zastosowanie układu EMS umożliwia kontrolę poprawności działania zarówno przed jak i po podłączeniu klapy do systemu wykrywania pożaru.
EKOLOGIA
Zastosowana najnowsza technologia klinczowania wyeliminowała spawanie oraz zgrzewanie punktowe i w konsekwencji zabezpieczania antykorozyjne punktów łączenia. Zmniejszone opory hydrauliczne klapy obniżają zużycie energii elektrycznej obiektów budowlanych przez obniżenie wymaganego sprężu wentylatorów.
WYMIARY POŚREDNIE
Automatyzacja procesu produkcji umożliwia w standardzie produkcję klap o wymiarach, co 5 mm.
GRYFIT LX-5G zastosuje się w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego. W przypadku pożaru, klapa GRYFIT LX-5G umożliwia natychmiastowe wydzielenie strefy objętej pożarem i zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej przez 120 minut, chroniąc pozostałe strefy przed gorącym dymem i gazem.
Drugie miejsce przypadło w tym roku produktowi firmy MERCOR - mcr WIP - przeciwpożarowej klapie odcinającej do zastosowania także w systemach wentylacji pożarowej, a trzecie systemowi nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem klatki schodowej SAFETY WAY oferowanemu przez firmę SMAY z Krakowa.


Klapa mcr WIP przeznaczona jest do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od pozostałych stref pożarowych budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji poprzez zastosowanie jej w systemach wentylacji pożarowej. Klapa może być wykonana i zainstalowana w budynku jako klapa odcinająca, klapa do systemów wentylacji pożarowej (nawiewna oraz wyciągowa), klapa do tzw. systemów mieszanych oraz jako klapa transferowa. >>więcej


System ochrony przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji w przypadku pożaru SAFETY WAY przeznaczony jest dla budynków wysokich i wysokościowych. Zapewnia utrzymanie i kontrolę odpowiedniego nadciśnienia na klatce schodowej wszystkich chronionych kondygnacji oraz gwarantuje właściwą prędkość w drzwiach między korytarzami ewakuacyjnymi a klatką schodową. >>więcej
>>Poznaj wszystkie 59 produktów zgłoszonych w tegorocznej edycji Konkursu

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.