Nad nowelizacją wytycznej VDI 4650, która przyczyni się do obliczania przybliżonych rocznych wartości dotyczących skuteczności pomp ciepła SCOP, 2 grudnia 2014 roku dyskutowali eksperci. W Düsseldorfie przedstawiono zmiany wraz z nowymi zastosowaniami. Wytyczna VDI 4650, do tej pory oparta na tabelarycznym obliczaniu współczynnika SCOP, w swojej nowej wersji ma posiadać poprawione tabele wraz z zamieszczonymi w nich współczynnikami korekcyjnymi.

Nadchodzące modyfikacje dla pomp ciepła SCOP

Wszystkie nowe poprawki mają na celu polepszenie skuteczności pomp ciepła w faktycznych warunkach, a w szczególności w trybie ciepłej wody użytkowej. Eksperci biorą pod uwagę także kompresory inwerterowe, czyli, mówiąc oględnie, pompy ciepła o zmiennej mocy grzewczej – poruszone zostały kwestie limitów zestawiania współczynnika SCOP, które teraz mają być na bieżąco korektowane, a także metod obliczania wskaźników SCOP dla ciepłej wody użytkowej. Użytkownik będzie miał możliwość monitorowania efektywności instalacji oraz obliczania zużyć energii pierwotnej.

Jeśli zestawimy ze sobą wyniki wytycznej VDI 4650 z normą europejską EN 14825, zauważymy istotne różnice w obu metodach obliczeniowych, które wpływają na procesy obliczeniowe i stopnie ich trudności. Nieprawidłowości nie przekraczają jednak 10%, co jest potwierdzeniem dobrej porównywalności.

Na Forum Ekspertów została poruszona kwestia współczynników SCOP, skalkulowanych na podstawie VDI 4650 z rzeczywistymi wartościami SPD. Okazało się, że średnie różnice zarówno w powietrznych, jak i w gruntowych pompach ciepła, nie przekraczają 15%. Jest to bardzo dobry wynik, w porównaniu z montażami indywidualnymi, których różnice oscylują w przedziale od 0 do 30%.

Nowelizacja ma przyczynić się do jeszcze efektywniejszego szacowania współczynników instalacji pomp ciepła SCOP. Nowe wytyczne nie będą sprawiały żadnych problemów – są prostymi i sprawnymi narzędziami, które gwarantują dobrą trafność wyników.

Na stronach VDI już jest dostępna niemiecka wersja wytycznej w formie „Gründruck”. Nie jest jeszcze wiążąca; nastąpi to dopiero za około 10 miesięcy.