Muzeum Danfoss, mieści się w domu, w którym Mads Clausen spędził swoje dzieciństwo, tuż obok siedziby firmy Danfoss w Nordborg. Już wkrótce miejsce zostanie otwarte ponownie. Rolą muzeum prowadzonego przez Fundację Bitten & Mads Clausen jest zachowanie wyjątkowej historii przemysłu duńskiego.

Muzeum Danfoss ponownie otwarte – teraz w nowoczesnej wersji

„Tylko ten, który zostawia po sobie spuściznę, tworzy podwaliny pod własną przyszłość” to motto założyciela Danfoss, Madsa Clausena. 23 marca 2018 r., wraz z ponownym otwarciem Muzeum Danfoss, hasło to stanie się nie tylko słowem. Unowocześnienie muzeum było możliwe dzięki pomocy finansowej otrzymanej od Fundacji Bitten & Mads Clausen.

Mads Clausen, jako mały chłopiec, spędzał czas w warsztacie swojego dziadka – to tam zaczął interesować się inżynierią. W jadalni znajduje się stół, przy którym opowiadał rodzicom o swoich pomysłach. Na poddaszu znajdziemy jego pierwsze, a zarazem ulubione biuro, z którego korzystał do momentu swojej przedwczesnej śmierci. To właśnie tam testował pierwszy zawór rozprężny w wiadrze z wodą, która zalewała znajdującą się poniżej jadalnię. Być może Mads Clausen był strofowany z powodu mokrej podłogi, ale jego zawór okazał się wystarczająco efektywny, by w 1933 roku dać początek firmie Danfoss. Reszta to historia – historia przemysłowa i to właśnie ją wszyscy możemy  zobaczyć w muzeum. Danfoss to dziś międzynarodowa firma zatrudniająca ponad 26 tysięcy pracowników.

Ponowne otwarcie muzeum następuje po jego całkowitej modernizacji, która ma na celi uaktualnienie i ożywienie historii największej duńskiej firmy przemysłowej, dzięki wykorzystaniu efektów cyfrowych i audiowizualnych. Otwarcie muzeum następuje w momencie, w którym firma Danfoss sama przechodzi transformację cyfrową.

Prezes Fundacji Bitten & Mads Clausen, Peter Mads Clausen, w ten oto sposób podkreśla znaczenie historii Danfoss, w momencie, gdy firma znajduje się w trakcie procesu zmian: - Z największym szacunkiem kultywujemy dotychczasową i piszemy najnowszą historię naszej firmy. Nasze dziedzictwo wspiera realizację DNA firmy Danfoss. Odzwierciedla nasz sposób myślenia, naszą politykę dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu, naszą wiarygodność oraz nasze znaczenie. Jeśli chcemy stworzyć podwaliny pod własną przyszłość, musimy pamiętać o naszych początkach. - tłumaczy Prezes Fundacji. - Aspekt historyczny stanowi dla nas ogromną wartość. Jestem przekonany, że Muzeum Danfoss zostało stworzone tak, jak chcieliby widzieć je moi rodzice. Nasza historia jest wspaniała! Kultywujemy ją i chcemy ją pokazywać innym - dodaje.

Muzeum Danfoss wyróżnia nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość prezentowanych materiałów historycznych. Od samego początku swojego istnienia firma mogła liczyć na oddane, myślące przyszłościowo osoby, które dostrzegały konieczność zachowania przedmiotów opowiadających historię przemysłowej przygody firmy Danfoss. Dzięki Związkowi Historycznemu Danfoss (Danfoss Historical Association) wielu byłych pracowników firmy udziela się wolontaryjnie dla muzeum, dokładając starań w celu kultywowania naszej wspólnej historii.

Muzeum działa pod patronatem Archiwum Historycznego Danfoss (Danfoss Historical Archives) będącego w posiadaniu ponad 60 tysięcy czarno-białych fotografii, 100 tysięcy negatywów oraz 40 tysięcy starych zdjęć przechowywanych na szklanych tabliczkach. Zbiory zawierają dodatkowo fotografie cyfrowe oraz ponad 100 tysięcy źródeł pisanych i przedmiotów, w tym: wszystkie historyczne produkty Danfoss, takie jak pierwszy zawór rozprężny, pierwszy termostat grzejnikowy, pierwszy napęd VLT oraz pierwszy silnik hydrauliczny.


Dowiedz się więcej