MULTI V IV oferuje najwyższą na świecie wydajność energetyczną. Przełomowe rozwiązania technologiczne LG czynią go absolutnie innowacyjnym na rynku.

MULTI V IV: światowy lider systemów VRF.
Światowy kryzys energetyczny staje się poważnym problemem. Wzrasta tendencja do redukcji zużycia surowców energetycznych m.in. w międzynarodowych regulacjach propagujących wdrażanie wydajniejszych technologii i zwracanie większej uwagi na kwestie energooszczędności nabywanych produktów.

Skutkiem wzrostu świadomości konsumentów oraz wprowadzania bardziej rygorystycznych przepisów energetycznych jest bardzo wysoki wzrost zainteresowania kompletnymi rozwiązaniami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (systemy HVAC), które dzięki najnowszym technologiom oferują urządzenia o znakomitej wydajności i wysokiej efektywności.

W LG dostrzegliśmy, że nawet nowoczesne technologie stosowane w aktualnie dostępnych na rynku systemach VRF generują straty energii. Wychodząc na przeciw temu problemowi opracowaliśmy i wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania ograniczające straty energii do minimum. Wyższa wydajność energetyczna (w porównaniu z innymi systemami klimatyzacji) systemów MULTI V IV LG jest efektem badań i testów wykonywanych w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz laboratoriach zapewniania jakości LG na całym świecie.

MULTI V IV

MULTI V IV: niespotykana wydajność pracy przy niepełnym obciążeniu


Sprawność konkurencyjnych systemów VRF bardzo często uzależniona jest od ograniczeń technologicznych sprężarki. Dlatego, pracując nad MULTI V IV, firma LG skupiła się na wyeliminowaniu wszelkich aspektów pracy sprężarki ograniczających jej wydajność. W efekcie wynaleziono i wdrożono technologię HiPORTM (technologia zarządzania olejem), która zmniejsza straty energii dzięki bezpośredniemu przekazywaniu oleju do sprężarki a nie do rur czynnika chłodniczego. Zmiany konstrukcyjne pozwoliły także na zwiększenie zakresu prędkości sprężarki do niespotykanej dotąd na rynku wartości 15~150Hz. Tylko ww. innowacje zwiększyły współczynnik wydajności w trybie chłodzenia o 6,7% a w trybie grzania o 5,4%.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest także konstrukcja wymiennika ciepła z technologią zmiennych przepływów. W konwencjonalnym wymienniku mamy do czynienia z ustalonym z góry kierunkiem i ilością przepływów niezależnie od trybu pracy i temperatury. Wymiennik ciepła LG zastosowany w MULTI V IV optymalizuje zarówno ilość przepływów jak i ich kierunki, w zależności od aktualnego zapotrzebowania na chłodzenie/grzanie, co w efekcie zwiększa wydajność energetyczną urządzenia aż o 15%, poprzez eliminację strat energii a pracę całego sytemu czyni stabilniejszą.

W konwencjonalnych rozwiązaniach sprężarka zaopatrzona zostaje w stałą ilość czynnika chłodniczego niezależnie od jej obciążenia, co ogranicza optymalną wydajność poszczególnych trybów pracy. Nowatorska technologia LG w postaci aktywnej kontroli czynnika chłodniczego pozwala na automatyczne sprawdzanie poziomu czynnika i dostosowywanie go do aktualnego trybu pracy, co z kolei zwiększa efektywność sprężarki o kolejne 3%.

Czwartą przełomową technologią zastosowaną w MULTI V IV jest inteligentna kontrola oleju. Konwencjonalne systemy HVAC wymagają okresowego (co 8 godzin) odzyskiwania oleju z uwagi na brak możliwości kontroli jego poziomu w sprężarce. Wiąże się to z przestojami w pracy, w trybie grzania. W rozwiązaniu LG poziom oleju w sprężarce jest precyzyjnie kontrolowany w czasie rzeczywistym przez czujnik poziomu oleju, dzięki czemu odzyskiwanie oleju uruchamiane jest tylko w razie realnej potrzeby.

Mając na uwadze, że urządzenia klimatyzacyjne działają 98% swojego czasu przy niepełnym obciążeniu (najczęściej w granicach 40~80% swojej maksymalnej wydajności) firma LG dołożyła wszelkich starań, aby praca jednostek MULTI V IV przy niepełnym obciążeniu była maksymalnie efektywna energetycznie. Dzięki temu możemy odnotować imponujący wzrost wskaźnika efektywności energetycznej (EER) aż o 30%.

"Wymagaj więcej"


W ciągu ostatnich 10 lat firma LG aż ośmiokrotnie zdobywała status światowego lidera sprzedaży klimatyzatorów pokojowych. Ten ogromny sukces stał się dla nas impulsem w działaniach, które doprowadziły LG do osiągnięcia pozycji kluczowego gracza na całym rynku ogrzewania klimatyzacji i wentylacji. Zaowocowało to wprowadzanym właśnie najnowocześniejszym na świecie systemem VRF - MULTI V IV, od którego użytkownik zgodnie z naszym hasłem rzeczywiście może wymagać więcej niż od innych tego typu systemów dostępnych na rynku.


Jarosław Jóźwiak
Jarosław Jóźwiak
Dyrektor Działu Klimatyzacji
LG Electronics Polska

Źródło: ''