Zobacz instrukcję i montuj razem z firmą ALNOR Systemy Wentylacji.

1. Kulisy można montować zarówno w kanałach, które mają już zamontowaną ramkę z profila PQ oraz w kanałach gdzie ramka założona jest luzem - w takim przypadku jest to łatwiejszy montaż.


2. Wsuwamy kulisy boczne i środkowe do obudowy tłumika.


3. Ustawiamy kulisy w równych odstępach.


4. Odmierzamy miejsce na otwór z TYŁU TŁUMIKA - 40 mm od brzegu ramki z profila PQ.
Następnie wiercimy otwór w obudowie tłumika i w kulisie.


5. Nitujemy kulisę do obudowy tłumika.


6. Odmierzamy miejsce na otwór Z PRZODU TŁUMIKA - 80 mm od brzegu ramki z profila PQ.
Następnie wiercimy otwór w obudowie tłumika i w kulisie.


7. Przy montażu kulis zamiast nitów można zamiennie stosować wkręty samowiercące WGO-09-KZ. Wcześniejsze kroki identyczne jak w punktach 1-6.


8. Na początku i na końcu kulis środkowych zawsze montujemy po dwa nity lub dwa wkręty samowiercące. Odległość pomiędzy nimi wynosi 80 mm. W przypadku kulis bocznych - montujemy na jeden nit lub jeden wkręt w odległości 1 cm od brzegu środkowej części kulisy.


9. Kolejne nity lub wkręty montujemy w odległości ok. 150 - 200 mm od siebie na całej długości tłumika.

10. Połączenie kulisy z obudową warto uszczelnić masą uszczelniającą - z przodu i z tyłu. Rodzaj stosowanej masy uszczelniającej uzależniony jest od danego rynku.


11. Gotowe.

 

Dowiedz się więcej