Już od 1 sierpnia br. moduły chłodzące firmy Swegon zostaną zakwalifikowane na Listę Technologii Energetycznych w Wielkiej Brytanii.

Moduły chłodzące - kwalifikacja na Listę Technologii Energetycznych
Zakup urządzeń energooszczędnych wyszczególnionych na Liście Technologii Energetycznych (ang. Energy Technology List) umożliwia otrzymanie dopłat dla przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii (w wymiarze 100% wartości odpisu podatkowego od kosztów uzyskania przychodu w pierwszym roku) w ramach rządowego planu zwiększonego odpisu od kosztów uzyskania przychodu (ang. Enhanced Capital Allowance Scheme). Zakwalifikowanie aktywnych modułów chłodzących w grupie produktów i instalacji energooszczędnych jest wielkim krokiem naprzód.

Lista Technologii Energetycznych uwzględniała dotychczas klimakonwektory wentylatorowe o podwyższonej energooszczędności, lecz nie moduły chłodzące, co uzasadniano stwierdzeniem, iż „nie można rozstrzygnąć, który z modułów chłodzących jest bardziej energooszczędny, nie uwzględniając jakiegokolwiek poboru energii”. Tym samym użytkownicy nieruchomości i konsumenci mogli uzyskać dopłatę za eksploatację klimakonwektorów w klasie „energooszczędnej” – lecz nie za aktywne moduły chłodzące, będące od nich znacznie wydajniejsze pod względem energetycznym.

Swegon UK, współpracując z organizacją producentów przemysłowych CBCA (ang. Chilled Beam and Ceiling Association, Stowarzyszenie Producentów Belek i Stropów Chłodzących) zalobbowała za zniesieniem owej swoistej niesprawiedliwości. Grupa Carbon Trust, prowadząca Listę Technologii Energetycznych, po szeregu badań i konsultacji orzekła, iż moduły chłodzące należy uznać za instalacje energooszczędne i tym samym zakwalifikować je do wpisania na tę Listę.


Moduły chłodzące oferowane przez Swegon

Moduły chłodzące oferowane przez Swegon

Źródło: ''