Mercor SA, wiodąca spółka z Grupy Mercor, wraz z Grupą ASSA ABLOY podpisały przedwstępną umowę sprzedazy, która dotyczy działań w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych.

MERCOR SA oraz Grupa ASSA ABLOY zawierają przedwstępną umowę sprzedaży działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych
Transakcja będzie dwuetapowa. W pierwszym etapie do spółki zależnej Mercor HD SKA wniesione zostaną: Pion Oddzieleń Przeciwpożarowych Mercor SA (razem z wybranymi aktywami BEM), spółka Hasil a.s. (działająca w Czechach i na Słowacji, poprzez spółkę zależną Hasil s.r.o.) oraz posiadane przez Mercor SA udziały w Mercor Ukraina (55% udziałów tej spółki). W kolejnym etapie wydzielona część działalności zostanie sprzedana
Grupie ASSA ABLOY.

Strony planują sfinalizować transakcję, poprzez podpisanie umowy przyrzeczonej, do 23 grudnia 2013 roku. Mercor HD SKA ma możliwość przedłużenia terminu na realizację Umowy o kolejne dwa miesiące. W przeciwnym razie Umowa ulegnie rozwiązaniu. Najważniejsze warunki zamknięcia transakcji to: zgoda ze strony akcjonariuszy Mercor SA na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Pionu Oddzieleń Przeciwpożarowych Mercor SA do Mercor HD SKA, zgoda na transakcję ze strony organów ochrony konkurencji w Polsce i na Ukrainie, a także banków i leasingodawców. Pozyskane w wyniku transakcji sprzedaży środki Mercor SA zamierza przeznaczyć na spłatę istotnej części zadłużenia bankowego (o ok. 60 mln zł) oraz wdrożenie programu inwestycyjnego dla pozostałych pionów produktowych, którymi są: systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. Intencją Zarządu jest także by istotna część środków (co najmniej 50%) została przeznaczona na wypłatę dywidendy lub skup akcji Spółki.

Mercor SA w transakcji doradzają: Clifford Chance, Espirito Santo Investment Bank oraz KPMG Tax.


Grupa ASSA ABLOY jest liderem na rynku systemów zabezpieczeń drzwiowych, oferującym klientom produkty zapewniające bezpieczeństwo i wygodę. Grupa ASSA ABLOY jest obecna w 70 krajach, zarówno na rynkach dojrzałych jak i rozwijających się, z silną pozycją w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Grupa oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń drzwiowych, w tym m.in. drzwi przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe, drzwi automatyczne, produkty z zakresu kontroli dostępu i identyfikacji, rozwiązania elektromechaniczne, rozwiązania dla hoteli, okucia i zamki. W sierpniu 2013 roku ASSA ABLOY znalazła się na 78. miejscu w rankingu najbardziej innowacyjnych firm na świecie, przygotowanym przez Forbes. ASSA ABLOY istnieje od 1994 roku, obecnie jest międzynarodową grupą zatrudniającą 43,000 pracowników.

Grupa jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX Stockholm, w segmencie Large Cap. Przychody Grupy ASSA ABLOY w 2012 roku sięgnęły 47 mld SEK. Bardzo cieszymy się z umowy zawartej z Grupą ASSA ABLOY. Dzięki planowanej sprzedaży naszego biznesu oddzieleń przeciwpożarowych pozyskamy środki finansowe na spłacenie istotnej części zadłużenia bankowego oraz realizację naszych nowych planów biznesowych, co
postrzegamy jako szansę dalszego umacniania pozycji Grupy Mercor w segmentach systemów oddymiania i odprowadzania ciepła, systemów wentylacji pożarowej i zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych. Naszą intencją jest także podzielenie się znaczącą częścią pozyskanych środków z naszymi akcjonariuszami
- powiedział Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.

Cieszy nas także to, że pozyskaliśmy renomowanego inwestora, będącego globalnym liderem w swojej branży i słynącego z innowacyjności, który docenił to, co osiągnęliśmy w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych i chce włączyć do swojej oferty i dalej rozwijać pod marką ”mercor” nasze produkty z zakresu oddzieleń przeciwpożarowych – dodał Krzysztof Krempeć.