Tego typu centrale zostały stworzone z myślą o wentylacji pożarowej.

Mercor: nowa funkcjonalność central zasilająco sterujących mcr Omega C2300C
Centrala
Jako jedne z pierwszych urządzeń tej klasy uzyskały certyfikat CNBOP. Centrale zapewniają zasilanie, monitorowanie, sterowanie i wizualizację stanu pracy klap odcinających, klap oddymiających. Centrale współpracują ze wszystkimi typami central sygnalizacji pożaru z wyjściami sterowniczymi wg PN EN 54-1:2011.

Przeznaczenie:
centrale sterujące przeznaczone są do zarządzania systemami wentylacji pożarowej obejmującymi systemy nadcoiśnienia (klapy odcinające, klapy odcinające wentylacji pożarowej, klapy transferowe), wentylatory oddymiające, wentylatory nawiewne.
W celu minimalizacji kosztów okablowania centrale przystosowane są do pracy w sieci.

Centrala umożliwia:

- obsługę siłowników klap lub przepustnic w zakresie kontroli położenia wyłączników krańcowych klap za pomocą wejść sygnalizujących następujące stany:
1. przerwa (linia uszkodzona),
2. zwarcie (wyłącznik krańcowy zwarty),
3. kontrola ciągłości linii poprzez rezystor wpięty na zaciski wyłącznika krańcowego,
4. kontrola parametrów czasowych zmian położenia wyłączników krańcowych;
- transmisję wybranych danych pomiędzy poszczególnymi centralami za pomocą otwartego protokołu transmisji RS485 (opcja);
- transmisję wybranych danych do paneli operatorskich, graficznych stacji sterowania i nadzoru systemów BMS za pomocą otwartego protokołu transmisji RS485 (opcja);
- współpracę z innymi centralami oddymiania tego samego typu i systemami sygnalizacji pożarowej, które posiadają wyjścia sterownicze nadzorowane do urządzeń przeciwpożarowych wg PN-EN 54-1:2011.

Centrala