Świadomy inwestor dziś traktowany jest już nie jak zmora, a raczej partner w procesie inwestycyjnym. Dobrze zamontowana pompa ciepła, to późniejsza pewność i bezawaryjność jej działania. Na etapie montażu jest sporo aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Poniżej omawiamy zagadnienia, które warto poruszyć w rozmowie z inwestorem i o które on może nas zapytać.

Lista inwestora pompy ciepła. Pytania do zadania: etap montażu pompy ciepła.
Systemy powietrze/woda


• Bardzo ważnym zagadnieniem podczas montażu pompy ciepła powietrze/woda jest odpływ kondensatu powstającego w czasie automatycznego rozmrażania parownika urządzenia. Dotyczy to w szczególności pomp ciepła w zabudowie zewnętrznej. Należy dopilnować, by odpływ kondensatu był starannie wykonany, chroniony przed zamarzaniem i mógł być wykonany z naturalnym spadkiem.

Odpływ kondensatu musi być wykonany ze spadkiem w dół i na bok od pompy ciepła lub pod miejsce montażu urządzenia, musi zapewniać swobodny odpływ wody nagromadzonej w wannie kondensatu po procesie rozmrażania parownika. Odpływ powinien być skierowany do studzienki – warstwy grubego żwiru o wysokości około minimum 600 mm i średnicy minimum 500 mm i usytuowanej na głębokości około 120 cm poniżej poziomu gruntu (około 20 cm poniżej warstwy przymarzania).

Pompa ciepła

Zaleca się, by rurę odpływu kondensatu zaizolować izolacją termiczną w celu niknięcia przymarzania kondensatu w rurze odprowadzającej wodę.

• Zwrócić uwagę na kierunek odprowadzenia powietrza. W idealnym przypadku kierunek wylotu powietrza jest zgodny z różą wiatru, głównym kierunkiem wiatru. W przypadku odwrotnym spada temperatura powietrza zasysanego przez pompę ciepła, w konsekwencji spada moc grzewcza urządzenia oraz współczynnik COP pompy ciepła, SCOP systemu, a rosną koszty eksploatacyjne.

• Unikać możliwości mieszania się powietrza doprowadzanego do pompy ciepła z odprowadzanym – konsekwencje zjawiska opisano powyżej.

• Dla pomp ciepła w wykonaniu zewnętrznym należy zapewnić swobodny, nieograniczony przepływ powietrza wokół urządzenia (zob. wytyczne techniczne STIEBEL ELTRON POLSKA).

• Przy zabudowie zewnętrznej i wewnętrznej należy zapewnić niezbędny dostęp serwisowy do urządzenia zgodny z instrukcją montażu pompy ciepła.

• Przy zabudowie zewnętrznej należy tak umieścić pompę ciepła, by była możliwość jej zdemontowania i zabrania do zakładu serwisowego. W innym przypadku serwisant może obciążyć użytkownika kosztami prac dodatkowych niewynikającymi z gwarancji (np. konieczność zamówienia dźwigu w celu przeniesienia urządzenia z miejsca montażu/demontażu, do którego nie ma dostępu wózkiem widłowym – brak przestrzeni dojazdowej).

• Ze względu na przetłaczanie przez wentylator pompy ciepła dużych ilości powietrza i powstający szum nie należy montować pomp ciepła w pobliżu/obok ścian sypialni lub pokoi dziecięcych.

• Istnieje możliwość obniżenia poziomu akustycznego pompy ciepła w wersji zewnętrznej przez zastosowanie tłumików drgań powietrza, np. KSD.


Systemy solanka/woda


• Czy zastosowane w instalacji dolnego źródła materiały i urządzenia (pompy obiegowe, naczynia przeponowe, odpowietrzniki, zawory odcinające itd.) mają dopuszczenie do pracy z mieszaniną propylen-glikolu i wody?

• W instalacjach dolnego źródła nie wolno stosować materiałów i urządzeń niemających dopuszczenia do pracy w temp. poniżej 0oC.

• W instalacjach gruntowych wymienników ciepła nie wolno stosować takich materiałów, jak ocynk (bezpośredni kontakt z propylen-glikolem) i PP – polipropylen oraz innych materiałów niemających dopuszczenia do pracy z propylen-glikolem oraz w zakresie niskich wartości temperatury – poniżej 5oC.

• Do napełniania instalacji dolnego źródła nie należy stosować alkoholi (substancja niedopuszczona przez producentów pomp obiegowych stosowanych w pompach ciepła – utrata gwarancji), dodatkowo alkohol metylowy zgodnie z przepisami jest to substancja oznaczona, jako trująca.

• Do napełniania instalacji dolnego źródła nie zaleca się stosowania glikolu etylenowego – zgodnie z przepisami jest to substancja oznaczona jako trująca.

• W instalacji dolnego źródła należy unikać połączeń rur dobiegowych w innym miejscu niż w obrębie studzienki zbiorczej.

• W przypadku braku studzienki zbiorczej, połączenia trzeba wykonać w obrębie rozdzielacza zmieszczonego na ścianie zewnętrznej lub wewnętrznej.

• Należy zapewnić możliwość szybkiego i taniego dostępu/rewizji do elementów łączonych/połączeń instalacji dolnego źródła.

• Czy przejścia przez ścianę, fundament zostały wykonane zgodnie z zaleceniami producenta (zob. wytyczne techniczne STIEBEL ELTRON POLSKA lub renomowanego producenta dolnych źródeł)?

• Czy połączenia w instalacji z PE dolnego źródła na zewnątrz były wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta dolnego źródła oraz dotyczącymi takich połączeń, szczególnie wtedy, kiedy temperatury powietrza zewnętrznego były niższe niż +7oC?

• Pamiętaj o tym, że gruntowy wymiennik ciepła możesz wykorzystać do chłodzenia pasywnego lub aktywnego.


Co zrobić, aby nie skarżyć się na hałas pracującej powietrznej pompa ciepła?


Poziom hałasu (ciśnienia akustycznego–EN 12102) pompy ciepła

Przy ustawianiu pomp ciepła powietrze/woda na zewnątrz odprowadzenie powietrza nie sprawia w zasadzie żadnych problemów. Należy jednak unikać kierowania odprowadzanego zimnego powietrza w stronę tarasów, balkonów sąsiadów, a także bezpośrednio na ściany budynku czy garażu. Szczególnie istotne jest także unikanie zwiększenia poziomu hałasu zarówno w kierunku sąsiadów, jak i własnego domu. Pompa ciepła nie powinna być ustawiana w pobliżu sypialni czy pokoi gościnnych. Przejścia rur przez ściany i stropy powinny być zabezpieczone przed przenoszeniem dźwięku. Kompaktowe pompy ciepła powietrze/woda odznaczają się niskim poziomem hałasu. Jednakże błędy popełnione podczas montażu urządzenia mogą prowadzić do niepożądanego zwiększenia poziomu hałasu.

Dlatego trzeba zwrócić uwagę i pamiętać, że:

• rośliny umieszczone przed ścianami mogą zmniejszyć odbicie fal dźwiękowych przez ich pochłanianie,

• należy unikać ustawiania pomp ciepła na podłożach odbijających fale dźwiękowe (duże powierzchnie o podłożu odbijającym fale dźwiękowe mogą powodować zwiększenie poziomu hałasu o 3 dB(A) w porównaniu z powierzchniami porośniętymi trawą lub roślinami),

• należy unikać ustawienia pomiędzy dwoma ścianami lub w kącie, gdyż odbicia fal dźwiękowych mogą powodować zwiększenie poziomu hałasu,

• poziom hałasu może zostać obniżony przez wykorzystanie odpowiednich naturalnych sposobów (do obniżenia poziomu hałasu przyczyniają się powierzchnie trawiaste i pokryte roślinami, bezpośrednie rozchodzenie się fal dźwiękowych przy ustawieniu pompy na zewnątrz można ograniczyć w znacznym stopniu przez zastosowanie masywnych ścianek, żywopłotów lub palisad).