Firma Panasonic przymierza się do wypuszczenia nowego interfejsu PAW-PACR3. Ma on wpłynąć na współpracę urządzeń klimatyzacyjnych z linii PACi i ECOi oraz systemów zarządzania budynkiem (BMS). Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa będzie praca dwóch lub trzech urządzeń przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich w razie awarii. W związku z tym interfejs gwarantować będzie utrzymanie optymalnej temperatury w obiekcie 24 godziny na dobę.

Łatwiejsze zarządzanie systemami chłodzenia serwerowni  i pomieszczeń technicznych dzięki firmie Panasonic.
Serwerownie są specjalną kategorią pomieszczeń, które ze względu na ilość generowanego przez komputery ciepła wymagają stałego i niezawodnego chłodzenia. Dzięki stworzonemu przez Panasonic interfejsowi PAW-PACR3 możliwa jest optymalizacja pracy urządzeń klimatyzacyjnych. Po zainstalowaniu złącza PAW-T10 w jednostkach wewnętrznych, interfejs PAW-PACR3 daje możliwość ich pracy w układzie rotacyjnym oraz zapewnia automatyczne wspomaganie w przypadku awarii. Dwa lub trzy urządzania Panasonic PACi lub ECOi mogą wówczas funkcjonować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, na przemian w cyklach 8-godzinnych. Dzięki temu system gwarantuje niezawodność pracy i – jednocześnie – optymalny cykl życia urządzeń klimatyzacyjnych.

Serwerownia

W zależności od wymagań pomieszczenia, PAW-PACR3 pozwala również tak skonfigurować system, by uruchamiał kolejną jednostkę dopiero wtedy, gdy zapotrzebowanie na chłodzenie przekroczy wydajność działającego systemu. W takim wypadku drugie urządzenie, będące w trybie gotowości, automatycznie się włączy i będzie funkcjonować do momentu osiągnięcia wymaganej w pomieszczeniu temperatury, a do użytkownika zostanie wysłane powiadomienie.

Użytkownicy interfejsu PAW-PACR3 będą mieli również dostęp do szeregu rozwiązań do monitorowania jednostek wewnętrznych. Obejmują one możliwość ręcznego wyboru następnego urządzenia, zresetowania jednostki oraz ustalenia temperatury maksymalnej. Ponadto interfejs zapewnia podgląd stanu pracy dwóch lub trzech urządzeń, licznika czasu, temperatury w pomieszczeniu, a także informuje o stanach alarmowych za pomocą wskaźników LED.

Schemat

W przypadku systemów klimatyzacyjnych dla serwerowni kluczowe jest zapewnienie ich stabilnej
i bezawaryjnej pracy prze 24 godziny 7 dni w tygodniu. Nowy interfejs Panasonic PAW-PACR3, dający możliwość integracji dwóch lub trzech jednostek, gwarantuje niezawodność systemu i zabezpieczenie na wypadek awarii któregoś z urządzeń oraz zapewnia ich jak najdłuższą żywotność
– mówi Tomasz Lenarczyk, Sales Manager w firmie Panasonic.

Nowy interfejs będzie dostępny u autoryzowanych dystrybutorów Panasonic w drugiej połowie 2014 r.