KXZR - System VRF z odzyskiem ciepła Mitsubishi Heavy Industries 


KXZR to trójrurowa wersja znanej od 2014 roku serii urządzeń KXZ. Dwie oczywiste zalety „trójrurówki”, tzn. możliwości jednoczesnego chłodzenia i grzania oraz odzysk ciepła sprawiają, iż pomimo wyższych nakładów inwestycyjnych, rozwiązania te stają się w naszych warunkach coraz częściej projektowaną alternatywą dla tradycyjnych systemów chłodząco-grzewczych opartych o technologię VRF lub wody lodowej. Zapewniają one, przede wszystkim w przypadku obiektów o zmiennym zapotrzebowaniu na chłodzenie i grzanie (wielofunkcyjne powierzchnie, orientacja N-S, E-W, rosnące i zróżnicowane oczekiwania użytkowników), dużą elastyczność w doborze, indywidualną kontrolę temperatury w poszczególnych strefach oraz wymierne oszczędności energii elektrycznej.

Pierwszym atutem KXZR jest bez wątpienia zakres urządzeń. Rozszerzona gama standardowych jednostek zewnętrznych o wydajności nominalnej od 22,4 kW do 67,0 kW, pozwala również na tworzenie kombinacji urządzeń do wydajności 168,0 kW. Jej uzupełnieniem jest linia Hi COP: trzy najmniejsze jednostki zewnętrzne (22,4; 28,0 i 33,5 kW) dają podwyższone współczynniki EER i COP dla wydajności od 45,0 kW do 100,0 kW (dla modelu 224: COP=4,85). 

Dwie linie urządzeń to również więcej możliwości optymalizacji doboru systemu. W zależności od aplikacji i ograniczeń występujących dla konkretnego projektu, głównym kryterium wyboru może być minimalny pobór energii elektrycznej (kombinacje Hi COP), ograniczenie miejsca zajmowanego przez agregaty (jednomodułowe agregaty do 67 kW) lub możliwość przewymiarowania systemu (w zależności od wydajności do 130%, 160% lub nawet 200%).

Zmiany przeprowadzone przez producenta w obiegu chłodniczym nowego systemu wpłynęły na optymalizację parametrów energetycznych. Oprócz wspomnianego wcześniej podwyższenia nominalnych wartości współczynników EER i COP, na uwagę zasługują przede wszystkim lepsze współczynniki sezonowe (SEER/SCOP) oraz wzrost efektywności układu w warunkach obciążenia częściowego. Optymalizacja dystrybucji czynnika chłodniczego oraz niekonwencjonalny podział wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej na trzy sekcje, skutkują znakomitymi osiągami w chłodzeniu i grzaniu również dla niskiej temperatury otoczenia. Dzięki temu rozwiązanie MHI gwarantuje m.in. możliwość utrzymania nominalnej wydajności chłodniczej nawet dla temp. zewnętrznej -15°C, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku obiektów wymagających efektywnego chłodzenia również w warunkach zimowych. Największe zmiany dla funkcji grzania widoczne są podczas procesu odszraniania. Technologia CHCC (Continuous Heating Capacity Control) optymalizuje wydajność grzewczą w niskich temperaturach, a ciśnienie pracy układu kontrolowane jest jeszcze przed spadkiem wydajności w najbardziej niekorzystnych warunkach. Dzięki temu czas efektywnej, ciągłej pracy systemu wydłuża się nawet do 6 godzin, a sam proces odszraniania znacznie skraca.

 

Nowe jednostki wewnętrzne
Debiut KXZR zbiega się w czasie z pojawieniem się dwóch nowych modeli jednostek wewnętrznych. Pierwszy, to elegancka i subtelna jednostka ścienna FDK. Drugi, to jednostka kasetonowa FDT z rewolucyjnym panelem zapobiegającym nawiewowi zbyt zimnego powietrza. To ostatnie rozwiązanie otrzymało w Japonii nagrodę „Good Design Award 2016”.

Obydwa rozwiązania, to nie tylko widoczny gołym okiem nowy design. Jednostka ścienna, oprócz stylowego wyglądu, zapewnia również optymalną dystrybucję powietrza. To zasługa automatycznie sterowanych żaluzji prawo-lewo (sterownik bezprzewodowy lub przewodowy), rozwiązania spotykanego dotychczas tylko w urządzeniach split i multisplit. Funkcja 3D Auto zapewnia komfortowe chłodzenie i grzanie dla najbardziej wymagających użytkowników.


Dystrybucja powietrza, klimatyzatory ścienne FDK

Jednostka FDT, oprócz wspomnianego wyżej panelu zabezpieczającego przed nawiewem zimnego powietrza (zwiększony efekt Coanda) to również lepsza akustyka, optymalne sterowanie strugą powietrza (niezależnie dla każdej z czterech żaluzji), wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 850 mm i opcjonalny czujnik ruchu. To ostatnie rozwiązanie, to oczywiście automatyczna oszczędność energii w pomieszczeniach, gdzie użytkownicy przebywają czasowo.
Oba modele wymagają nowego, dotykowego sterownika RC-EX3. Jego podstawowe atuty to menu użytkownika i serwisowe w języku polskim, temperatura w pomieszczeniu zadawana z dokładnością do 0,5°C i szereg funkcji Eco.

 

Funkcja bezpieczeństwa „pump-down”
KXZR to również możliwość aktywacji automatycznej funkcji „pump-down”, co może być niewątpliwym atutem w kontekście ustawy F-gazowej. W przypadku wykrycia nieszczelności przez zewnętrzny czujnik umieszczony w  klimatyzowanym pomieszczeniu, sygnał przekazany do jednostki zewnętrznej zapewni odessanie pozostającego w układzie czynnika chłodniczego, automatyczne zamknięcie zaworów elektromagnetycznych na jednostce zewnętrznej oraz powiadomienie użytkowników o nieszczelności (dedykowany kod błędu).

 

Sterowanie
Bezsprzecznym atutem sterowników przewodowych Mitsubishi Heavy Industries, jest rozbudowane menu serwisowe – potwierdzają to wszyscy praktycy. To nie tylko dostęp ułatwiający diagnostykę (pełna lista parametrów pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej), możliwość blokowania funkcji i dostępu w celu zapewnienia prawidłowej pracy ale również niestandardowe rozszerzenia i opcje (np. blokowanie pracy jednostki wewnętrznej w przypadku awarii dodatkowej pompki skroplin lub pracy całego systemu w przypadku alarmu p.poż lub sygnału z zewnętrznego termostatu).

Dla bardziej wymagających instalatorów i serwisantów, MHI proponuje program serwisowy SL Checker. Podłączając laptop w dowolnym miejscu układu (porty AB) uzyskujemy dostęp (forma tabelaryczna lub graficzna) do wszystkich parametrów pracy układu:

  • temperatur na poszczególnych czujkach,
  • wartości ciśnienia LP i HP,
  • poboru prądu,
  • częstotliwości pracy sprężarek,
  • statusu poszczególnych zabezpieczeń,
  • itd.

Na ekranie pojawią się również ewentualne informacje o zaistniałych błędach na wszystkich lub wybranych jednostkach.
SL Checker, oprócz ułatwionego rozruchu systemu VRF, to również możliwość obserwowania parametrów pracy instalacji na graficznym odwzorowaniu obiegu chłodniczego systemu oraz funkcje serwisowego sterownika centralnego, umożliwiające zmiany parametrów wszystkich lub wybranych jednostek.

Parametry pracy na schemacie układu chłodniczego VRF

W Polsce powstaje coraz większa ilość obiektów, wymagających efektywnego chłodzenia i grzania w każdych warunkach. Mamy również coraz więcej obiektów modernizowanych, w których rosnące wymagania inwestorów i użytkowników nie znoszą kompromisów z ograniczeniami tradycyjnych systemów. Z drugiej strony, zmiany klimatyczne skutkujące zwiększeniem ilości dni wymagających w zależności od pory doby funkcji chłodzenia lub grzania, podnoszą atrakcyjność rozwiązań z odzyskiem ciepła.

 

Dowiedz się więcej