Kurtyny powietrzne - instrukcja bezpiecznego użytkowania.
1. ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY:


Kurtyny powietrzne zostały zaprojektowane w celu odseparowania powietrza zewnętrznego od powietrza wewnętrznego w miejscach gdzie konieczne jest pozostawienie otwartych drzwi. W ten sposób możliwe jest utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczenia. Kurtyny powietrzne zmniejszają obecność kurzu, dymu, nieprzyjemnych zapachów oraz owadów – zachowując w ten sposób właściwą jakość powietrza, którym oddychamy. Nowoczesny styl z zaokrągloną linią sprawia, że kurtyny powietrzne doskonale komponują się z każdym wystrojem wnętrz.

Wlot-wylot powietrza

Kurtynę instaluje się nad drzwiami pomieszczenia - na całej szerokości otworu drzwiowego tak, aby strumień powietrza, właściwy danej kurtynie, pokrywał cały otwór drzwiowy. Powietrze jest zasysane z pomieszczenia przez wentylator - przez wlot powietrza i kierowane jest w dół - poprzez nastawne kierownice wylotowe, tworząc strugę powietrza, formującą niewidzialną kurtynę od wylotu do podłogi.

2. WYBÓR TYPU KURTYNY:


Długość kurtyny powietrznej musi odpowiadać szerokości drzwi, nad którymi ma być zainstalowana. Jeżeli jest to konieczne, to dwie lub więcej kurtyn może być zainstalowane bezpośrednio obok siebie. Aby zapewnić maksymalną efektywność działania kurtyny, jej wylot powinien być usytuowany na wysokości górnej krawędzi drzwi a prędkość strugi powietrza, mierzona przy podłodze winna wynosić od 1,5 m./s do 2,5 m./s.

3. UWAGI DO MONTAŻU KURTYNY:


Kurtyny przystosowane są do montażu ściennego. Należy je montować nad drzwiami, na solidnej
ścianie, wolnej od ewentualnych wibracji. Nie należy ich montować w pomieszczeniach o dużej
wilgotności, oraz tam gdzie byłyby narażone na bezpośrednie działanie strugi wodnej. Zaleca się natomiast montować kurtyny w otworach drzwiowych narażonych na działanie promieni
słonecznych.


4. MONTAŻ!


1. Po wyjęciu kurtyny z opakowania należy wymontować z korpusu płytę montażową. W tym celu należy odkręcić 4 śruby znajdujące się od strony wylotu powietrza i wysunąć płytkę z kołków.
2. Ustalić miejsce montażu kurtyny i wykonać otwory montażowe zgodne z płytą montażową.
3. Zamocować płytę montażową, używając właściwych wkrętów dla danego typu ściany.
4. Przymocować kurtynę tak, aby pomiędzy nią, a ścianą nie było wolnej przestrzeni.


5. OBSŁUGA KURTYNY Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNA:


ObsługaModele “AC” z nagrzewnicą elektryczną można sterować za pomocą klawiszy funkcyjnych na panelu sterującym lub za pomocą pilota zdalnego sterowania, który obsługuje zarówno funkcję ”Natural Wind” jak i “Heating Wind”. Przycisk “Natural Wind” musi być włączony przed użyciem funkcji grzania (jednostka obsługuje najpierw funkcję pracy bez nagrzewnicy). Jeśli jednostka pracuje w funkcji “Natural Wind” możemy użyć przycisku “Heating Wind” wtedy otrzymamy ciepłe powietrze.

Gdy chcemy wyłączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk OFF. Jeśli urządzenie pracowało w funkcji “Natural wind” wyłączy się natychmiast, jeśli w funkcji ”Heating Wind” wyłączą się pierwsze elementy grzejne, natomiast po 60 sekundach zatrzyma się silnik wentylatora (funkcja ta służy szybszemu schłodzeniu elementów grzejnych). Jeśli chcemy natychmiast zatrzymać urządzenie należy 2 razy wcisnąć przycisk OFF.

Zielona kontrolka świeci się gdy kurtyna powietrzna pracuje w funkcji “Natural Wind” czyli bez nagrzeenicy powietrza. Gdy świecą równocześnie dwie kontrolki: zielona i czerwona oznacza, że kurtyna pracuje w funkcji “Heating Wind” czyli z nagrzewnicą powietrza. Pomarańczowa kontrolka oznacza, że pracuje sam wentylator po wyłączeniu nagrzewnicy.

6. OBSŁUGA KURTYNY BEZ NAGRZEWNICY:


Kurtyną można sterować za pomocą klawiszy funkcyjnych na panelu sterującym lub za pomocą
pilota zdalnego sterowania.

Obsługa

Panel sterujący kurtyny posiada trzy klawisze funkcyjne, oraz dwie kontrolki wyboru prędkości:
OFF wyłączenie kurtyny
LOW wybór wolnej prędkości powietrza
HIGH wybór szybkiej prędkości powietrza

Pilot zdalnego sterowania kurtyny posiada trzy klawisze funkcyjne:
OFF wyłączenie kurtyny
LOW wybór wolnej prędkości powietrza
HIGH wybór szybkiej prędkości powietrza


7. USTAWIENIE RUCHOMYCH KIEROWNIC POWIETRZA:

Wszystkie kurtyny powietrzne posiadają ruchome kierownice powietrza wylotowego. Standardowo są one ustawione w pozycji pionowej, tak aby struga powietrza najkrótszą drogą docierała do podłogi. Jeżeli jednak kurtyna pracuje w pomieszczeniu o dobrej wentylacji, w przeciągach lub w strefie działania wiatru, należy dokonać zmiany ustawienia kierownic powietrza tak, aby wyrównać napór wiatru. W tym celu należy poluzować 4 nakrętki M6, dostępne z zewnątrz - od strony wylotu powietrza, ustawić kierownice powietrza we właściwym położeniu i dokręcić nakrętki.

łopatki