Warsztaty organizowane są przy udziale Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy. Przeznaczone są dla osób sprawujących nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi – np. dyrektorzy techniczni, główni mechanicy, główni energetycy, mistrzowie maszynowni. Odbędą się w Bydgoszczy w dniach 23-24 października br.

Kujawsko – Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji zaprasza na III warsztaty z cyklu
Cel:
Uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie:
• potencjalnych możliwości uzyskania oszczędności na etapie projektowania i eksploatacji amoniakalnych instalacji chłodniczych,
• wymagań bezpieczeństwa przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych oraz stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała.

Tematyka

I blok tematyczny -przygotowany m.in. przez Firmy działające na rzecz chłodnictwa amoniakalnego:
- projektowanie amoniakalnych instalacji chłodniczych – co należy uwzględnić, by uzyskać optymalne oszczędności ?
- przedstawienie i analiza konkretnych przykładów.
II blok tematyczny:
- eksploatacja amoniakalnych instalacji chłodniczych okiem serwisanta ,
- dobra praktyka eksploatacyjna – co ma wpływ na uzyskanie optymalnych oszczędności ? - przedstawienie i analiza konkretnych przykładów: przetwórstwo owoców i warzyw, mięsa, mleka, produkcja piwa,
III blok tematyczny -uzupełnienie tematyki II Warsztatów:
- bhp w czasie obsługi oraz prac konserwacyjnych w amoniakalnych instalacji chłodniczych - głos praktyka,
- wykorzystanie sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała na wypadek zagrożenia zdrowia i życia pracowników obsługujących amoniakalne instalacje chłodniczych -prezentacja,
- głos PIP w omawianym temacie – odniesienie do kontroli.

Organizacja warsztatów:
.
• Szkolenie organizowane przy udziale Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy,
• Patronat medialny – miesięcznik „Chłodnictwo&Klimatyzacja” oraz wybrane portale branżowe.
• Miejsce wasztatów -Bydgoszcz,


Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie
Grzegorz Starszak - k. 784 075 860; 52 374 8073
e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl