W dniach 20-21 października 2016r. zapraszamy osoby sprawujące nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi: dyrektorów technicznych, głównych mechaników, głównych energetyków, mistrzów maszynowni chłodniczych do udziału w VI Warsztatach Amoniakalnych.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji wraz z wentylacja.com.pl zapraszają na VI Warsztaty Amoniakalne – Aspekty techniczno-organizacyjne prowadzenia amoniakalnych instalacji chłodniczych.

Cel: 

Uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie:

 • przestrzegania standardów bezpieczeństwa w chłodnictwie amoniakalnym
 • korzyści wynikających z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno –organizacyjnych w chłodnictwie amoniakalnym
 • przestrzegania wymogów, procedur obowiązujących podczas eksploatacji urządzeń mających wpływ na niezawodność, koszty, wydłużenie pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych

 

Tematyka:

 

I blok tematyczny – zagadnienia eksploatacyjne, np.: 

 • „Efektywne odolejanie i odpowietrzanie instalacji amoniakalnej warunkiem prawidłowej eksploatacji maszynowni chłodniczej”,
 •  „Zakłócenia w pracy sprężarek chłodniczych jednostopniowych z ekonomizerem, utrata i przegrzanie oleju, nagły przyrost temperatury tłoczenia sprężarek. Łączenie pracy sprężarek obiegu jednostopniowego z ekonomizerem ze sprężarkami obiegu dwustopniowego”,
 • „Zasilanie parowników –LVS bez tajemnic”,

 

II blok tematyczny – korzyści wynikające z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, np.:

 • „Łańcuch technologiczny, a aspekty techniczno-organizacyjne”,
 • „Efektywność energetyczna w chłodnictwie przemysłowym –różne uwarunkowania”,
 • „Innowacyjne uzdatnianie i kondycjonowanie wody –oszczędności i bezpieczeństwo dla układów chłodzenia”,
 • „Optymalizacja stacji skraplania pod kątem zużycia energii elektrycznej na przykładzie instalacji w browarze”.III blok tematyczny –przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, np.:

 • „Wymagania w zakresie technologii spawania oraz personelu wykonującego połączenia nierozłączne metali przy wytwarzaniu, modernizacjach i naprawach instalacji amoniakalnych” -UDT,
 • „Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji chłodniczych w myśl aktualnych przepisów –nowe rozporządzenie”.

 


Organizacja warsztatów
:  

Patronat honorowy: 
- Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, 
- Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie.                

Szkolenie organizowane pod patronatem i przy udziale Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Patronat medialny
– miesięcznik „Chłodnictwo &Klimatyzacja”
- portal wentylacja.com.pl
- inne portale branżowe

 


Dane szczegółowe:


- Miejsce: Hotel Rubbens&Monet –Łysomice k. Torunia.  
- Termin: 20-21 października 2016r.
- Ilość miejsc jest ograniczona

 Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – Grzegorz Starszak – tel. 784 075 860; 504 241 927.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail grzegorz.starszak@metalko.com.pl lub  fax: 52 374 73 87.