11 lipca 2016 r. przedstawiciel firmy w osobie Prezesa Adriana Lewandowskiego wziął udział w konferencji „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Konwektor: konferencja z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim.

Główne założenia strategii podczas spotkania przedstawił przedsiębiorcom Wicepremier Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki. Wicepremier podkreślał, że polska gospodarka potrzebuje odpowiedzialnego rozwoju opartego o solidne fundamenty ekonomiczne. Wymaga wielowymiarowej solidarności społecznej – między pokoleniami teraźniejszymi i przyszłymi, między poszczególnymi regionami, miastami i obszarami wiejskimi czy między pracodawcami a pracownikami - której źródłem jest troska o dobro wspólne.