Konsorcjum projektu „Krajowy Plan Rozwoju Ciepła z OZE do 2030 roku” przyjmuje zmiany w Prosumencie.

Konsorcjum projektu „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania  Ciepła z OZE do 2030 roku” obejmujące 14 firm i organizacji z uznaniem przyjmuje zmiany w programie priorytetowym Prosument, zatwierdzone przez  Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W szczególności  modyfikacje wskazujące na możliwość  dofinansowania zakupu i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji ciepła z OZE. Wcześniejszy zapis wskazujący konieczność zakupu i instalowania urządzeń OZE do produkcji ciepła tylko razem z zakupem urządzeń do wytwarzania  energii elektrycznej był niekorzystny dla potencjalnych beneficjentów programu (podwyższał koszt inwestycji, ograniczał wybór i konkurencję na rynku)  oraz zwiększał koszty osiągnięcia efektu ekologicznego.  Wymóg ten, w sposób sztuczny faworyzował zakup urządzeń do produkcji energii elektrycznej, także tam gdzie nie są one rozwiązaniem celowym i optymalnym. Konsorcjum zwraca jednak uwagę na generalną zasadność promowania prosumenckich systemów hybrydowych składających się z różnych OZE i tworzenia mikrosieci cieplno-elektrycznych, o ile decyzje inwestorskie opierają się na racjonalnych i indywidualnych przesłankach, i nie są wymuszane drogą administracyjną. 

Wprowadzona zmiana w programie Prosument umożliwiająca wsparcie inwestycyjne dla indywidualnych mikroinstalacji OZE do wytarzania ciepła jest szczególnie aktualna w sytuacji, gdy jest już wiadomo, że ustawodawca  w ustawie o OZE przewidział wsparcie eksploatacyjne tylko dla źródeł energii elektrycznej z OZE. Wyłączając jednocześnie jakiejkolwiek wsparcie dla wytwarzania ciepła z OZE poza systemami ciepłowniczymi i źródłami kogeneracyjnymi.

Konsorcjum projektu „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania  Ciepła z OZE do 2030 roku” powstało 25 czerwca 2015r. w Warszawie. W skład konsorcjum wchodzą następujące firmy przemysłowe i organizacje: Cichewicz, Defro, ENSOL, Europejski Instytut Miedzi, Galmet, Stiebel-Eltron, Robert Bosch Sp. z o.o., Thermaflex, Vaillant, Viessmann, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Publikacja wyników raportu odbędzie się jesienią br. Głównym celem raportu jest opracowanie mapy drogowej rozwoju mikroinstalacji i technologii wytwarzania ciepła z OZE oraz systemu promocji ciepła z OZE w domach i budynkach publicznych.  W ramach badań Instytut Energetyki Odnawialnej – koordynator prac -  dokona oceny potencjału rynkowego ciepła rozproszonego z OZE, potrzeb i oczekiwań społecznych w tym zakresie oraz potencjału gospodarczego polskiego przemysłu wraz z zatrudnieniem, a także przedstawi analizy techniczne i ekonomiczne dla następujących technologii: kotły na biomasę, kolektory słoneczne i pompy ciepła, biorąc pod uwagę układy hybrydowe, mikroźródła  kogeneracyjne, magazyny ciepła oraz mikrosieci.

Pomysł przygotowania raportu „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania  Ciepła z OZE do 2030 roku” został pozytywnie odebrany przez branżę OZE. Konsorcjum projektu zapowiada, że raport zostanie skonsultowany z całym sektorem OZE i będzie przekazany do wykorzystania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  ministerstw i urzędów odpowiedzianych za kształtowanie przepisów i systemów wsparcia OZE.

 


Zobacz też:

Program prosument – czyli jak zarabiać na energii?

Prosument-niepokój branży.