Automatyka Pomiary Sterowanie, Elrem i Remex - trzy podlaskie firmy wchodzące w skład konsorcjum energetycznego uczestniczą w Public World – Targach dla Samorządów i Regionów w Ostródzie. To pierwsza taka wspólna prezentacja.

Konsorcjum energetyczne z Podlasia na targach samorządów
Targi odbywają się w innowacyjnej formule targowej B2B. Tegoroczna, pierwsza edycja skupia się na zagadnieniach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego i Odnawialnych Źródeł Energii i w zamyśle organizatorów ma stać się platformą transferu wiedzy, doświadczeń i nowoczesnych technologii dla jednostek samorządów terytorialnych oraz podmiotów oferujących produkty i usługi w sferze publicznej. To miejsce spotkań i okazja do rozmów profesjonalistów - przedstawicieli firm, które mogą usprawnić funkcjonowanie regionów, z reprezentantami samorządów, odpowiedzialnymi za realizację zadań własnych jednostek terytorialnych, a także inspiracja dla wprowadzania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań w regionach.
Trzy białostockie firmy - APS, Elrem i Remex, jako przedstawiciele konsorcjum energetycznego, oferują samorządom wspólne działania i kompleksowe usługi z zakresu automatyki przemysłowej, elektryki, prac instalatorsko-remontowych, budowlanych, energii odnawialnej i nadzoru inwestorskiego.

- Jako firmy wywodzące się z sektora energetycznego mamy ofertę, skierowaną do potencjalnych odbiorców, zainteresowanych np. inwestycjami w dziedzinie energii odnawialnej – mówi Jerzy Busłowski, wiceprezes APS SA. – Myślę, że moglibyśmy być dobrym partnerem zarówno dla samorządów, jak i przedstawicieli Litwy czy regionu kaliningradzkiego. Tym bardziej, że mamy nie tylko potencjał, ale też duże doświadczenie w realizacji inwestycji z zakresu energii odnawialnej.

Główne atuty Public World to: nowoczesna, dynamiczna formuła targów, szeroki zakres oferowanych produktów i usług oraz lokalizacja imprezy sprzyjająca integracji z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej. Ekspozycja targów zorganizowana została w system czytelnych sektorów w skład, których wchodzą produkty i usługi z zakresu architektury miejskiej, elementów małej architektury ulic i placów, architektury krajobrazu, infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, oświaty, kultury i sportu, informatyki w instytucjach publicznych. W nowoczesnym Centrum Targowo – Konferencyjnym Warmii i Mazur w Ostródzie prezentuje się ok. 60 wystawców.