18.10.2017 r. w EXPO - Łódź odbyła się konferencja „SZPITALE ŁÓDŹ 18.10.2017 – bezpieczny i nowoczesny szpital. Co o tym decyduje?”. Clima Gold miała przyjemność brać w niej udział. Tematem przewodnim była „Wentylacja pomieszczeń szpitalnych – główne problemy i sposoby ich rozwiązywania”.

Konferencja „SZPITALE ŁÓDŹ 18.10.2017 – bezpieczny i nowoczesny szpital. Co o tym decyduje?”

- Jakie są najczęstsze problemy napotykanie przy projektowaniu, budowie i modernizacji szpitali?
- Czego potrzebuje współczesny szpital?
- Jakie są wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz sposoby na uniknięcie najczęstszych problemów i błędów we wszystkich fazach procesu budowlanego i eksploatacyjnego?

Odpowiedzi na te pytania można było uzyskać podczas konferencji. W czasie wydarzenia dyskutowano na temat projektowania, budowy, bezpieczeństwa oraz zarządzania obiektami ochrony zdrowia.

Podczas konferencji przedstawiono projektowanie bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej w środowisku medycznym, wskazano dobre praktyki projektowe w zakresie Nowoczesnego Data Center w szpitalu, w oparciu o zrealizowane inwestycje w Polsce. Ponadto na spotkaniu omówiono zasady projektowania oświetlenia sal operacyjnych, sal pooperacyjnych, sal chorych, a także lotnisk przyszpitalnych i problemów projektowych – m.in. zagrożeń związanych z niewłaściwą eksploatacją systemów HVAC.

Konferencji towarzyszyła wystawa i testy, przygotowane przez producentów rozwiązań dedykowanych dla szpitali i placówek medycznych.

 

Dowiedz się więcej


 
Źródło: Clima Gold