Oferta produktowa firmy KLIMOR wzbogaciła się o nowe podwieszane centrale wentylacyjne MCKT. Aktualnie typoszereg central MCKT został rozszerzony o nowe wersje MCKT-HX, HPX.

Kompaktowa centrala wentylacyjna  z pompą ciepła lub nagrzewnicą wodną MCKT-HX, HPX - Nowość w ofercie KLIMOR
klimor centrala

Kompaktowe centrale klimatyzacyjne MCKT-HX, HPX to samodzielne, fabrycznie okablowane jednostki, nie wymagające urządzeń towarzyszących, przystosowane do podwieszenia w przestrzeni podstropowej. Występują w 2 wykonaniach:

- MCKT-HX: zestaw nawiewno-wyciągowy z odzyskiem ciepła (chłodu) na wymienniku krzyżowym oraz nagrzewnicą wodną

- MCKT-HPX: zestaw nawiewno-wyciągowy z odzyskiem ciepła (chłodu) na wymienniku krzyżowym oraz układzie pompy ciepła.

Powietrze poddawane jest następującej obróbce: filtracja [G4], odzysk ciepła (chłodu) na płytowym wymienniku krzyżowym, odzysk za po­mocą pompy ciepła, funkcja grzania zimą oraz chłodzenie latem. Centrala została wyposażona w automatykę sterującą i jest gotowa do montażu.

centrala s

Cechy charakterystyczne:

- podwójny system rekuperacji ciepła: wymiennik krzyżowy oraz pompa ciepła
- kompletny moduł chłodniczy w trybie pompy ciepła
- kanałowe nagrzewnice wstępne elektryczne NGE lub wodne NGS
- swobodne konfigurowanie otworów wentylacyjnych– 16 kombinacji usytuowania
- 3 dostępne wielkości.