Parametry komfortu cieplnego

KOMFORT CIEPLNY
Parametry powietrza, tj. temperatura t i wilgotność względna φ oraz jego prędkość w powinny być tak dobrane, aby zapewnić poczucie komfortu, tzn. aby człowiekowi przebywającemu w pomieszczeniu wyposażonym w instalację wentylacyjną nie było zbyt ciepło i aby nie odczuwał chłodu, inaczej mówiąc – aby odczucie człowieka względem temperatury, wilgotności i prędkości ruchu powietrza było przyjemne. Wymagania te są spełnione, gdy parametry powietrza w pomieszczeniach przyjmuje się:
latem: t = 22÷25°C; φ = 30÷60%; w = 0,1÷0,5 m/s
zimą: t = 20÷22°C; φ = 40÷70%; w = 0,1÷0,3 m/s wg [1]
Wg PN-83/B-03430 (wraz ze zmianą Az3):
latem: t = 23÷25°C ±1÷1,5°C; φ = 50 ±10%
zimą: t = 21÷22°C ±1÷1,5°C; φ = 45 ±10%
Rys. 1: Zakres dopuszczalnych zmian temperatury tR w zalezności od temperatury zewnętrznej tA wg DIN 1946/2 [1]

Rys. 2: Krzywa duszności wg Lancastera-Cartensa-Ruge [2]

Źródła:
[1] Ullrich Hans-Jürgen „Technika klimatyzacyjna. Poradnik” MASTA Gdańsk 2001
[2] Marek Jaskólski, Zbigniew Micewicz „Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni” MASTA Gdańsk 2000
[3] Wasilewski Zygmunt „Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992
[4]Wg PN-83/B-03430 (wraz ze zmianą Az3)

Komentarze

  • Art

    W wyszukiwarce wpiszcie "Artykuł - Parametry komfortu cieplnego", znajdziecie tam trochę więcej informacji.