110
115
107
109
74

Komentarz w sprawie etykietowania energetycznego kolektorów słonecznych.

Od 26.09.2015 obowiązuje Dyrektywa UE w świetle której, większość Urządzeń Grzewczych wprowadzana do obrotu musi być zaopatrzona w etykiety energetyczne. Obecnie, zgodnie z Dyrektywą UE dotyczącą ekoprojektu i etykietowania, wprowadzoną poprzez Rozporządzenia 811 i 812/2013, kolektory słoneczne w tym zakresie występują tylko w wypadku etykietowania zestawu, składającego się z więcej niż jednego urządzenia, gdzie dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych podnosi się efektywność energetyczną tych urządzeń.

Komentarz w sprawie etykietowania energetycznego kolektorów słonecznych.

Kolektory słoneczne jako takie,z godnie z aktualnymi regulacjami nie podlegają w obowiązkowi umieszczania na nich etykiet energetycznych. Wyjątkiem są systemy termosyfonowe ze zintegrowanym zasilaniem energią elektryczną – odpowiednie rozporządzenie definiuje te urządzenia jako podgrzewcze do wody.Zgodnie z procedurami dotyczącymi kalkulacji solarnych podgrzewaczy do wody, najwyższa klasa energetyczna jest zdefiniowana na poziomie A, zważywszy, że podgrzewacze wody elektryczne mają pre definiowaną sprawność 40% i dzięki podłączeniu do systemu kolektorów słonecznych,podgrzewacze elektryczne do wody klasyfikowane na poziomie C i D mają szansę na etykietę w klasie A. Natomiast samodzielne instalacje kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania, mogące według wytycznych DIN CERTICO uzyskać klasę energetyczną A+++ nie są klasyfikowane w widoczny sposób co wpływa negatywnie na wybór tego typu instalacji w fazie planowania inwestycji.

Powodem tego typu podejścia do kolektorów słonecznych, było przyjęcie przez Komisję Europejską założenia, że kolektor słoneczny jako taki nie wymaga zewnętrznego zasilania energią elektryczną i dlatego nie został zakwalifikowany do klasyfikacji energetycznej jak inne urządzenia zużywające energię pobieraną z zewnątrz. 

Po prawie roku od wejścia w życie regulacji dotyczących etykietowania urządzeń grzewczych, można zauważyć pierwsze negatywne efekty braku wymogu etykietowania dla kolektorów słonecznych. Użytkownicy końcowi zwracając uwagę na brak etykiet energetycznych na kolektorach słonecznych, interpretują ten fakt jako brak podstaw do kwalifikacji tego typu instalacji do uznania ich jako efektywne energetycznie, podczas gdy udając się do jakiegokolwiek punktu sprzedaży widzi etykiety energetyczne na produktach, w wypadku których nie podejrzewałby konieczności takiego wymogu. Występowanie kolektorów słonecznych, jedynie jako elementu instalacji powodującego w wydatny sposób podwyższenia jej klasy efektywności energetycznej wydaje się niewystarczający.

Aby skorzystać z nowego ustawodawstwa, środowiska działające na rzecz wykorzystania w powszechnej praktyce energii pochodzącej ze Słońca, powinny koncentrować się na wspieraniu stosowania rozwiązań grzewczych zasilanych przez energię słoneczną. Takie rozwiązania dadzą w rezultacie powiększenie udziału kolektorów słonecznych w branży grzewczej poprzez pozyskiwanie nowych klientów, którzy będą decydować się na zakup i zastosowanie wydajnych,wysokiej klasy rozwiązań energetycznych.

Pierwszy krok został dokonany w zakresie rozwiązań pakietowych, gdzie pojawia się konkretny potencjał aby dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych zmaksymalizować efektywność energetyczną danego pakietu. Jeżeli w pakietach są zastosowane podgrzewacze wysokiej klasy,różnica wartości dodanej w wypadku kolektorów słonecznych jest ograniczona do zakresy klas od A do A+++. Dodatkowo, zrozumienie użytkownika końcowego co do różnicy pomiędzy klasami Ado A+++ nie jest do końca jasne i realna wartość dodana w wyniku klasy A+++ może nie być do końca doceniona. 

Obecnie, SPIUG współpracuje z ESTIF w zakresie wykorzystania etykietowania energetycznego dla wsparcia rozwoju rynku kolektorów słonecznych, oraz ich dołączenia do etykietowania jako samodzielnych urządzeń grzewczych, podobnie jak to ma miejsce np. w wypadku pomp ciepła.Prowadzone działania leżą w interesie zarówno firm działających od dawna na rynku międzynarodowym, w tym także p kolektorów słonecznych produkowanych w Polsce, jak także firm, których działalność skupia się na rynku polskim.

 

Zdaniem SPIUG, Komisja Europejska powinna wprowadzić obowiązek etykietowania kolektorów słonecznych uwzględniając następujące czynniki:

  • etykietowanie energetyczne nie powinno generować dodatkowych obciążeń finansowych dla producentów.
  • wzorem innych urządzeń grzewczych, etykiety powinny być generowane przez samych producentów na podstawie otrzymanych i opłaconych badań w akredytowanym laboratorium lub przydzielane bezpłatnie w ramach opłaty licencyjnej za Solar Keymark. Cała etykieta powinna opierać się na wykorzystaniu danych z certyfikatu Solar Keymark, których przeliczenie jest z założenia proste i w razie potrzeby może być poszerzone o dodatkowe badania w ramach certyfikacji Solar Keymark. Należy też zwrócić uwagę, że dane do etykiet mają pochodzić z załączników do certyfikatów Solar Keymark, które często zawierają błędne dane co powinno być wyeliminowane przez odpowiednie wytyczne i procedury. Jeżeli się tego nie uwzględni, w efekcie może dochodzić do przekłamań w określaniu klasy wydajności grzewczej, nawet przez same jednostki certyfikujące, czego należy bezwzględnie uniknąć.
  • tak jak dla kotłów, czy pomp ciepła, powinien być dostępny bezpłatnie generator etykiet kolektorów słonecznych i to producent powinien móc samodzielnie taką etykietę wystawić tak jak to robi dla pomp ciepła, kotłów, itd.
  • z punktu widzenia użytkownika końcowego, pozytywną rzeczą byłoby przejście z porównywania kolektorów tylko pod względem sprawności optycznej na porównywanie względem wydajności czyli realnego uzysku ciepła, który jest podstawą do określenia wydajności energetycznej kolektora.
  • z uwagi na zasadę działania kolektorów, powinno się w etykietowaniu uwzględniać strefy klimatyczne w postaci zamkniętej bazy klimatycznej podobnie jak ma to miejsce w wypadku pomp ciepła. Dzięki temu będzie możliwe transparentna i porównywalna baza charakterystyk technicznych kolektorów słonecznych.

 

Przepisy dotyczące etykietowania energetycznego, otwierają nowe możliwości co do komunikowania potencjalnym klientom korzyści wynikających ze stosowania instalacji kolektorów słonecznych. Etykietowanie pakietów zawierających kolektory słoneczne, oraz w przyszłości samych kolektorów słonecznych i elementów instalacji solarnych pozwala na pokazanie użytkownikom końcowym szansy jakie daje zastosowanie technologii energii odnawialnych wykorzystujących energię pochodząca ze Słońca i związanych z nimi urządzeń zakresie podwyższenia efektywności energetycznej całej instalacji grzewczej, oraz podwyższenia ratingu ich klasy energetycznej. W ten sposób w efekcie będzie można przyciągnąć nowych konsumentów i wesprzeć działalności wszystkich firm produkujących kolektory słoneczne i komponenty do ich instalacji, oraz dostawców i dealerów działających w tej branży, która obecnie zaczęła przeżywać pewien regres.

 

Źródło: SPIUG

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.