Od września 2011 rusza Klub ESBE. Klub ESBE skupia najlepszych instalatorów z branży i jest platformą wymiany doświadczeń, pomysłów, ale także wiedzy.

Klub ESBE
Członek Klubu ESBE otrzymuje specjalną KARTĘ CZŁONKOWSKĄ która uprawnia do:
- uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez ESBE lub partnerów
- korzystania z doradztwa technicznego - specjalna linia telefoniczna dla członków klubu ESBE
- otrzymywania informacji i biuletynów technicznych ESBE – gdzie indziej niepublikowanych
- uczestnictwa w konkursach ESBE: możliwość wygrania wielu atrakcyjnych nagród
- otrzymywania dodatkowych bezpłatnych materiałów informacyjnych, katalogów i cenników ESBE
- otrzymywania gadżetów ESBE
- powitalnego prezentu.

Członkiem Klubu ESBE może zostać każdy aktywny zawodowo instalator działający w branży grzewczej, instalacyjno-sanitarnej i klimatyzacyjnej. Członkami Klubu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Jak zostać członkiem Klubu ESBE? Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny

Zasady uczestnictwa w Klubie określa regulamin.

Inicjatorem oraz zarządcą Klubu ESBE jest ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o., z siedzibą ul. Garbary 56, w Poznaniu.
ESBE Hydronic Systems