W styczniu i lutym br. firma Klimor zorganizowała cykl spotkań szkoleniowo – dyskusyjnych, dedykowanych Projektantom systemów HVACR- jednej z kluczowych grup Klientów współpracujących z Grupą Klima-Therm, podczas których podjęto ważne zagadnienia branży HVACR.

Klimor zakończył pierwszą edycję warsztatów z projektantami

Okazją do spotkań było wprowadzenie na rynek nowego typoszeregu central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Klimor EVOEfficient Versatile Optimal czyli Efektywność Wszechstronność i Optymalny dobór- to główne idee towarzyszące konstruktorom Klimor podczas projektowania nowego typoszeregu. W części prezentacji produktowej przedstawiono ulepszone rozwiązania w zakresie obudowy, dzięki którym osiągnięto korzystniejsze parametry przenikania ciepła  i mostków cieplnych. Zaprezentowano także nowe rozwiązania wyposażenia, m.in. nowy moduł zabudowanej pompy ciepła, wysokomodulowane gazowe moduły grzewcze oraz wysokoskuteczne niskooporowe filtry elektrostatyczne. Uzupełnieniem typoszeregu EVO są 4 wielkości central podwieszanych i 2 wielkości Roof Top.

Merytoryczną osią spotkań były zagadnienia: projektowanie jakości powietrza, wpływ regulacji na skuteczność i efektywność wentylacji oraz optymalizacja doboru central pod kątem optymalnego zużycia energii. Organizatorzy postawili na formułę pytań, odpowiedzi oraz moderowanej dyskusji podpartej przykładami z doboru central Klimor EVO, co w kontekście EVOlucji stanowiło dla wielu uczestników spójną wartość inspirującą do zmiany, o czym licznie informowali po zakończeniu spotkań.

Wartością dodaną dla uczestników była możliwość konfrontacji omawianych zagadnień i rozwiązań z rzeczywistym, pracującym podczas szkolenia modelem centrali EVO-S Compact 3200 , która towarzyszyła uczestnikom w każdej lokalizacji.

Organizacja szkoleń, oprócz promocji nowego typoszeregu KLIMOR EVO, miała przyczynić się także do nawiązania rozmowy niezbędnej do rozpoznania realnych potrzeb uczestników spotkań, jak również lepszej znajomości oferty producenta. W całym projekcje szkoleniowo – dyskusyjnym EVOlcja Klimor w 17 miastach na terenie Polski wzięło udział ponad 520 uczestników. Liczne pozytywne opinie, zarówno w kontekście tematyki jak i przebiegu spotkań potwierdziły celowość i potrzebę kontynuacji przez Klimor togo rodzaju wsparcia Projektantów i specjalistów branży HVACR.

szkolenie klimor

Firma Klimor