W maju firma KLIMOR wzięła udział w wiosennym cyklu konferencji branżowych pt. Szpitale i obiekty służby zdrowia. Wydarzenia poświęcone były kwestiom technicznym planowania, projektowania, zarządzania, budowy oraz modernizacji szpitali lub innych budynków służby zdrowia.

Prelegentem podczas konferencji był Wiesław Łukaszewicz, kierownik ds. produktu w firmie KLIMOR. Podczas prelekcji omówione zostały aspekty związane z podwyższonymi wymaganiami czystości w salach operacyjnych, a także zaprezentowano produkty marki KLIMOR w świetle nowych wytycznych w zakresie projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

- Uczestnictwo naszej firmy w konferencjach specjalistycznych wynika z misji dzielenia się ze środowiskiem branżowym naszą wiedzą ekspercką i wieloletnim doświadczeniem. A kreowanie najlepszych praktyk stanowi zarówno nasz przywilej, jak i obowiązek względem otoczenia biznesowego i okołobiznesowego organizacji. - wyjaśnia Ewa Pilarska Dyrektor ds. Marketingu i PR.

Podczas konferencji uczestnicy poznali nie tylko zalety promowanych rozwiązań, ale także mieli okazję do wypowiedzi w panelu dyskusyjnym. Słuchacze wyrazili konieczność podążania za torem nowych wytycznych i rozporządzeń w zakresie projektowania, co rokuje modernizacjami obiektów szpitalnych z zachowaniem najwyższych standardów wykonania. Cykl specjalistycznych, wiosennych konferencji odbył się w Katowicach, Lublinie, Warszawie, Białymstoku oraz w Gdańsku. Pomysłodawcą i organizatorem była firma DND PROJECT.

 

Dowiedz się więcej