Firma Klimor S.A. jest jednym z największych producentów i dostawców systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, w tym również tych wysoce specjalistycznych. Firma może pochwalić się bogatym typoszeregiem central klimatyzacyjno-wentylacyjnych w wykonaniu standardowym, higienicznym i basenowym.

Klimor-najciekawsze realizacje pierwszego kwartału.

Najciekawsze obiekty, które zostały wyposażone w urządzenia KLIMOR w pierwszym kwartale 2015 roku to: Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, salon samochodowy BMW w Warszawie, Stadion Miejski w  Bielsku- Białej, biurowiec  KBO w Rybniku, Kardio- Med Silesia Sp. z o.o. w Zabrzu, Centrum Medyczne Profamilia w Łodzi, Radomskie Hale Mięsa, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, Zakład Wodociągu Centralnego MPWiK przy ulicy Koszykowej w Warszawie, Zakład Delphi w Błonie, Hala produkcyjna  Danfoss w Chwaszczynie, Gdyńska Szkoła Filmowa. 

Na obiekty dostarczono głównie centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne standardowe, podwieszane, a także higieniczne oraz  stropy laminarne i nawiewniki marki KLIMOR. Projekt systemu HVAC Centrum Medycznego „Profamilia” w Łodzi  obejmował  38 central
w wykonaniu higienicznym, w wersjach podwieszanych i standardowych, o łącznym, sumarycznym  wydatku powietrza na nawiewie  127 950 m3/h oraz na wywiewie 100 680 m3/h. W urządzeniach zastosowano moduły odzysku ciepła na: wysokosprawnych wymiennikach glikolowych, wymiennikach krzyżowo-przeciwprądowych oraz wymiennikach krzyżowych. Takie wyposażenie wpływa nie tylko na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, ale głównie gwarantuje ciągłą, wysoką sterylność dostarczanego do pomieszczeń szpitala powietrza. Kompleksowo KLIMOR również wyposażył szpital w stropy laminarne NSL, które zapewniają liniowy nawiew powietrza w obrębie stołu operacyjnego oraz nawiewniki w filtrami absolutnymi  HFD. Centrum Medyczne „ Profamilia” jest przykładem kompleksowego wyposażenia pomieszczeń obiektu w produkty marki KLIMOR, co stanowi porękę dla ciągłej i bezawaryjnej pracy danego systemu.

Na uwagę zasługuję również nowobudowany Stadion Miejski w Bielsku- Białej, na który KLIMOR dostarczył łącznie 15 central, wśród których znalazły się centrale standardowe MCKS oraz centrale podwieszane MCKT. Większość central MCKS została wyposażona w układy pompy ciepła.

Pierwszy kwartał  2015 roku to dla firmy kolejne dostawy na  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, a także na  Moniecką Spółdzielnię Mleczarską w Mońkach. Wybór urządzeń KLIMOR przy kolejnych etapach realizacji budowy, czy też modernizacji obiektów to potwierdzenie wiarygodności firmy KLIMOR zarówno w zakresie jakości produktów jak i dalszej posprzedażowej współpracy.