Konieczne jest oszczędzanie przekaźników energii, które wykorzystywane są w wentylacji.

KLIMOR-centrale z wysokosprawnymi i higroskopijnymi wymiennikami odzysku ciepła.

W związku z tym tworzone są układy, które zawierają w sobie komponenty umożliwiające jej odzysk. Również w budownictwie energooszczednym chodzi o to, aby zredukować straty ciepła.

Wysokosprawność odzysku ciepła oznacza, że rekuperator nie potrzebuje doprowadzenia energii z zewnątrz. Zatem wymienniki nie posiadają częsci ruchomych takich jak silnik, łożyska, co wpływa na ich niezawodność.W takim przypadku powietrze nawiewane i wyciągane są od siebie odseparowane. Dzięki temu nie ma mowy o przenikaniu się zanieczyszczeń oraz zapachów. W okresie letnim oraz w momencie załączenia się zabezpieczenia przeciwszronieniowego powietrze kierowane jest przez by-pass. Takie rozwiązanie jest coraz częściej stosowane w centralach wentylacyjnych, ponieważ rekuperator okazał się lepszą, udoskonaloną wersją krzyżowego wymiennika ciepła, w porównaniu z którym wydłużono znacznie czas kontaktu ze sobą strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego. Sprawia to, że sprawność wymiennika wzrosła nawet do 93%. ( przy określonych warunkach temperaturowo- wilgotnościowych).Dla wielkości 1- 6 central zastosowano wysokosprawne wymienniki odzysku ciepła.

Dodatkowo firma KLIMOR wzbogaciła swoją ofertę wyposażenia central w higroskopijne wymienniki obrotowe, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie wilgoci. Dzięki temu urządzenie może bez problemu pracować nawet w ujemnych temperaturach bez obawy przed zamarznięciem, które charakterystyczne jest dla wymienników krzyżowych. Dodatkowym atutem jest możliwość nawilżania powietrza i eliminacji wysuszania pomieszczeń bytowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji - zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno- Handlowymi - dostępnymi w całej Polsce. 

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne marki KLIMOR zapewniające najwyższy komfort powietrza dedykowane są do wszystkich rodzajów pomieszczeń – zarówno dla małych obiektów, jak i budynków wielkoprzestrzennych, biurowych, hotelowych i przemysłowych. Firma KLIMOR zapewnia kompleksowy pakiet usług obejmujący dobór urządzeń w oparciu o program doboru central (KAD), dostawę, wykonanie prób i pomiarów oraz sporządzenie szczegółowego raportu zdawczo-odbiorczego, a także pełną obsługę gwarancyjną i serwisową.