Spółka Klimor, która należy do grupy kapitałowej Klima-Therm, zrealizowała inicjatywę wspierania studentów uczelni wyższych, którzy stają się przyszłymi specjalistami branży HVACR. Tym razem był to Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Klimor-aktywny udział w edukacji studentów.

W dniu 27 kwietnia br. firma KLIMOR zorganizowała,  przy udziale kadry akademickiej, wykład dla studentów ostatniego roku kierunku Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy. Na spotkaniu  zostały przybliżone między innymi zagadnienia dotyczące aktualnych trendów w projektowaniu wentylacji, wymogów dotyczących odzysku ciepła, sprawności wentylatorów, szczelności oraz energochłonności. Prelegentem  był Dariusz Stefanowski, Kierownik Produktu w firmie KLIMOR, który podczas swojej prezentacji omówił również zastosowanie poszczególnych typów central wentylacyjnych na różnych obiektach, w oparciu o produkty marki KLIMOR. Uczestnicy wykładu mieli doskonałą okazję do zdobycia unikalnej wiedzy branżowej, poznania nowinek technicznych i technologicznych.

KLIMOR realizując podjętą inicjatywę  czynnego udziału w procesie kształcenia przyszłych inżynierów, prowadzi nie tylko szkolenia i wykłady, ale również w ramach współpracy  z uczelniami technicznymi zapewnia  dostęp do własnych urządzeń.

- Nasze aktywne uczestnictwo w procesie edukacji Studentów wyższych uczelni technicznych, to dla nas ważny aspekt realizacji idei firmy odpowiedzialnej społecznie. Współpraca z Uczelniami i możliwość przekazywania wiedzy teoretycznej oraz dzielenie się praktyczną  znajomością najnowszych urządzeń HVAC to najlepsza inwestycja w przyszłych specjalistów. – podsumowuje Ewa Pilarska, Dyrektor ds. Marketingu i PR w Grupie KLIMA-THERM.