Odpylacze cyklonowe STORM-H są przeznaczone do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego suchymi pyłami o wielkości powyżej 5 μm. Należą do grupy urządzeń podciśnieniowych.

KLIMAWENT: Odpylacze cyklonowe STORM-H
Proces odpylania w urządzeniu STORM-H zachodzi na zasadzie siły odśrodkowej, a wytrącone pyły gromadzą się w pojemniku umieszczonym pod odpylaczem. W przypadku pyłów grubych odpylacze cyklonowe STORM-H mogą pełnić funkcje filtra końcowego, natomiast przy odpylaniu pyłów drobnych mogą pełnić funkcje filtra wstępnego, który następnie należy połączyć szeregowo z filtrem dokładnym o zbliżonym wydatku. Skuteczność odpylaczy waha się w granicach 95-99%.
Cyklony - odpylacze STORM-H są produkowane w wersji z wentylatorem (STORM-1000-H, STORM-2000-H, STORM-5000-H) lub bez wentylatora (STORM-1000 SOFT-H, STORM-2000 SOFT-H, STORM-5000 SOFT-H). W tej drugiej wersji opory własne odpylacza cyklonowego musi pokonać wentylator końcowego urządzenia filtrowentylacyjnego.


Źródło: KLIMAWENT S.A.