Firma Klima-Therm – Generalny Dystrybutor urządzeń marki Fujitsu oraz Kaisai – wprowadziła nowe zasady obsługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego i handlowego dla segmentu pomp ciepła powietrze-woda (ATW). Od teraz nowo zakupione urządzenia ATW objęte są pełną ochroną gwarancyjną realizowaną przez Klima-Therm za pośrednictwem certyfikowanych Partnerów Serwisowych.

nowe zasady gwarancji klima-therm

W myśl nowych zasad obsługi gwarancyjnej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, firma Klima-Therm Sp. z o.o. przejęła koszty dostawy części zamiennych oraz naprawy pomp ciepła ATW Fujitsu i Kaisai zakupionych począwszy od tego roku, a czynności związane z tytułem gwarancji realizowane są poprzez Partnerów Serwisowych (PS).

Firmy instalacyjne, po odbyciu szkolenia potwierdzonego certyfikatem autoryzacji oraz po podpisaniu Umowy Partnera Serwisowego (Umowa PS), otrzymują uprawnienia do uruchomienia pompy ciepła i świadczenia usług serwisowych, w tym wymiany części, zgodnie z postanowieniami nowej karty gwarancyjnej. Co ważne, podpisanie Umowy PS nie jest wymagane do sprzedaży i instalacji pomp ciepła. Jednakże wyłącznie Partner Serwisowy z ważnym certyfikatem PS uprawniony jest  do uruchomienia pompy ciepła i realizacji czynności gwarancyjnych w imieniu i na koszt Klima-Therm.

Wprowadzenie nowych warunków gwarancji ma na celu zwiększenie atrakcyjności oferty pomp ciepła Fujitsu i Kaisai w perspektywicznym segmencie produktów grzewczych OZE. Również w tym celu firma wzmocniła struktury wsparcia techniczno-handlowego, tworząc stanowiska Managerów Produktu ds. Pomp Ciepła i powołując na te miejsca inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w branży. Ponadto przejęcie pełnej ochrony gwarancyjnej dla pomp ciepła przyczyni się do obniżenia kosztów działalności instalatorów współpracujących z Klima-Therm na zasadach Umowy PS.

Firma Klima-Therm zaprasza instalatorów pomp ciepła do współpracy i do kontaktu z regionalnymi przedstawicielami Fujitsu oraz Kaisai.

 

Kontakt:

Katarzyna Kasyk

Manager ds. Marketingu i PR; Grupa KLIMA-THERM, Ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa

Tel. 693 93 03 66, e-mail: kkasyk@klima-therm.com