Inżynierskie Tragi Pracy to wydarzenie organizowane na Politechnice Gdańskiej oraz Warszawskiej w celu zapoznania się studentów i absolwentów uczelni z ofertami sezonowych praktyk oraz konkretnymi ofertami w ramach struktur techniczno-handlowych. Grupa Klima-Therm aktywnie wspiera takie przedsięwzięcia, dlatego też wzięła w nich udział jako jeden z partnerów.

Klima-Therm-partner Inżynierskich Targów Pracy.

Wzorem lat ubiegłych, prezentowane na Politechnikach Gdańskiej i Warszawskiej oferty praktyk i oferty zatrudnienia w spółkach KLIMA-THERM oraz KLIMOR – w szczególności w działach projektowym, technicznym, handlowym – natrafiły na duży odezw wśród odwiedzających targi studentów i absolwentów wydziałów inżynierii środowiska, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki. Dzięki szeregu działań promocyjnych i dedykowanym programom edukacyjnym tj. np. projekt „Uczelnie Techniczne z KLIMA-THERM”, studenci mają wysoką świadomość i wiedzę na temat Grupy KLIMA-THERM, stąd możliwość odbycia praktyk, czy wręcz podjęcia pracy w jednej ze spółek rokrocznie spotyka się z bardzo szerokim zainteresowaniem i zapotrzebowaniem.

–  W szczególności cieszy nas fakt, iż studenci utrzymują kontakt z nami nie tylko w trakcie targów, ale także poprzez samodzielnie inicjowane zapytania, organizowanie się w grupy, zainteresowanie szkoleniami technicznymi, czy odbywanie wizyt w jednym z ośrodków „Akademii KLIMA-THERM” – zwraca uwagę Anna Sierant, Dyrektor ds. Personalnych w Grupie KLIMA-THERM. – Przybywa nowych, ciekawych inicjatyw, które są dowodem na to, iż studenci i absolwenci chcą pozyskać Pracodawców jako swoich partnerów do współpracy, przede wszystkim z myślą o łatwiejszym starcie w życie zawodowe – dodaje Anna Sierant.

Obecność na „Inżynierskich Tragach Pracy” jest stałym elementem współpracy firm KLIMA-THERM i KLIMOR ze środowiskiem studenckim. Zasadniczym celem partnerstwa z największymi ośrodkami akademickimi jest budowa wizerunku Grupy Kapitałowej KLIMA-THERM jako firmy odpowiedzialnej społecznie, wspierającej proces edukacji akademickiej na wymiarze praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, jak również stwarzającej absolwentom możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.