Informujemy, że firma Klima-Therm zmieniła adres siedziby w Warszawie oraz oddziału w Toruniu.


Z dniem 01.09.2006 r. nowy adres w Warszawie to ul. Tarnowiecka 54, a w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 4. Firma niedawno zmieniła się też adres strony internetowej i adresów e-mail. Aktualny od sierpnia br. nowy adres to: www.fujitsu-general.pl (poprzedni adres: fujitsu.pl). Jednocześnie zmieniły się adresy e-mail do wszystkich pracowników Klima-Therm na ...@fujitsu-general.pl. Numery telefonów i faks firmy nie uległy zmianie. Adresem korespondencyjnym pozostaje nadal: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 48.


Siedziba: Warszawa 04-174, ul. Tarnowiecka 54
tel. +48 22 517 36 00, fax +48 22 879 99 07
Oddział: Gdańsk 80-298, ul. Budowlanych 48
tel. +48 58 768 0 333, fax +48 58 768 0 300
Oddział: Toruń 87-100, ul. Rynek Staromiejski 4


Firma KLIMA-THERM jest Generalnym Przedstawicielem japońskiego koncernu FUJITSU GENERAL w Polsce, Szwecji, Finlandii, na Litwie, Łotwie i w Estonii. FUJITSU GENERAL powstała w roku 1936 w Japonii.
Podstawowymi produktami FIJITSU GENERAL są: systemy klimatyzacyjne i grzewcze, ekrany plazmowe, projektory multimedialne, sprzęt komputerowy, komponenty elektroniczne.
W fabrykach FUJITSU GENERAL stosuje się kontrolę jakości opartą na międzynarodowej normie ISO 9001, której przedmiotem jest zgodność produktów i usług z ustalonymi wymaganiami klienta.