Klapy przeciwpożarowe odcinające FDA2-12 mają zabezpieczać i uniemożliwiać przedostawania się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi!

Klapy przeciwpożarowe FDA2 z rewizją

W normalnych warunkach przegroda klapy pozostaje otwarta, jej zamknięcie następuje automatycznie w następstwie pożaru.

  • Klapy zostały przebadane zgodnie z procedurami zawartymi w normie PN-EN 13501-3+A1:2010P,
  • Badania ogniowe przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1366-2:2015,
  • Całokształt czynności produkcyjnych jest zgodny z normą PN-EN 15650:2010.

Dodatkowe korzyści:

  • Klapy przeciwpożarowe FDA2-12 mogą być stosowane w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych, gwarantując odporność ogniową w klasie EI 120 (ve ho i↔o),
  • Zaprojektowane do okrągłego i prostokątnego systemu wentylacji,
  • Dostępne wymiary: w zakresie od 160x160 do 1000x500mm lub średnice od 200 do 630mm,
  • Klapy posiadają otwór rewizyjny,
  • Możliwe zastosowanie klap w wentylacji ogólnej,
  • Wyposażone są w mechanizm wyzwalacza i sprężynę skrętną (wersja FDA2-12-T) lub siłownik ze sprężyną powrotną połączony z wyzwalaczem termicznym (wersja FDA2-12-M).

Klapy mogą być montowane w stropach i ścianach z betonu, w ścianach murowanych z cegły pełnej, w ścianach murowanych z bloczków z betonu komórkowego lub w ścianach z płyt gipsowo kartonowych opartych na konstrukcji stalowej.

 

Pobierz karty techniczne przeciwpożarowych klap odcinających FDA2-12